Nova KBM
 

Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM | NKBM

Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM

2 november 2015
OBVESTILA
Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Združevanje Poštne banke Slovenije (PBS) z Novo KBM je eden strateško najpomembnejših projektov obeh bank v okviru konsolidacije Skupine Nove KBM, preoblikovanje Skupine pa je del načrta prestrukturiranja Skupine, ki ga je Evropska komisija potrdila leta 2013.
 
Podlaga za pričetek uresničevanja aktivnosti za združevanje omenjenih bank je soglasje nadzornih svetov bank. Nadzorni svet Nove Kreditne banke Maribor d.d. se je s poročilom uprave Nove KBM o integraciji Poštne banke Slovenije v Novo KBM seznanil na svoji redni seji 14.10.2015 in podal soglasje k sprejetim odločitvam uprave. Nadzorni svet PBS pa se je s poročilom uprave PBS o nameravani pripojitvi k Novi KBM seznanil ter podal soglasje k sprejetim odločitvam uprave banke na svoji seji 26.10.2015.
 
V prvih devetih mesecih letošnjega leta so bile preučene različne možnosti združevanja Nove KBM in PBS. Na osnovi opravljenih analiz sta upravi bank podprli celovito združitev bank kot možnost, ki prinaša največ prednosti z vidika organizacije dela, same izvedbe združevanja in sinergijskih učinkov pri poslovanju.
 
Do pravne združitve, ki je načrtovana za 1.7.2016, banki delujeta kot ločeni pravni osebi, saj morata pred nadaljnjimi koraki združevanja pridobiti še dovoljenja Banke Slovenije, Evropske centralne banke, Evropske komisije in drugih organov ter izpolniti vse potrebne pogoje. V tem času bo poslovanje za stranke obeh bank nespremenjeno oz. bodo ob morebitnih spremembah stranke pravočasno obveščene.
 
V Skupini Nove KBM si od povezovanja Nove KBM in PBS obetamo še močnejšo vlogo na slovenskem bančnem trgu, za stranke bank pa širšo ponudbo kakovostnih storitev po njihovi meri. Združevanje bank v Skupini Nove KBM pomeni tudi nadaljnje uresničevanje ene ključnih zavez načrta prestrukturiranja - postopnega osredotočanja Skupine na njeno osnovno, torej bančno dejavnost.