Nova KBM
 

Prevzemne ponudbe | NKBM

Za podjetja, ki bodisi kupujete druga podjetja ali iščete strateške partnerje. Svetujemo vam pri pogajanjih in financiranju prevzema ter izvajamo javne ponudbe za odkup delnic.

PREVZEMNE PONUDBE

Za podjetja, ki bodisi kupujete druga podjetja ali iščete strateške partnerje. Svetujemo vam pri pogajanjih in financiranju prevzema ter izvajamo javne ponudbe za odkup delnic.

NAROČITE SE NA SVETOVANJE
V slovenskem gospodarstvu so vse močnejše težnje po združitvah, prevzemih in odprodajah podjetij. Vsi našteti procesi zahtevajo od vpletenih udeležencev široko paleto znanj: od poznavanja trga kapitala in finančnih instrumentov do specifičnih znanj s področja prava. Da bodo ti postopki za vaše podjetje uspešni, se oprite na visoko usposobljene strokovnjake v Novi KBM, ki svetujejo upravam delniških družb pri sprejemanju strateških poslovnih odločitev in pri njihovi izvedbi. Nudimo vam svetovanje pri pogajanjih in financiranju prevzema kakor tudi izvedemo javno ponudbo za odkup delnic.
 
Posredujemo pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev na domačem in najpomembnejših svetovnih trgih. V oporo pri naložbenih odločitvah vam bodo naši strokovnjaki, ki vam bodo na podlagi analiz in večletnih izkušenj pomagali sprejeti odločitev.
 

POSREDUJEMO NA NASLEDNJIH TRGIH:

 
  na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev,
 
  na trgih zahodne in jugovzhodne Evrope,
 
  na trgih Severne in Južne Amerike,
 
  na trgih Balkana,
 
  na trgih Azije.

CENIK POSLOVANJE Z VP
 
 

KAKO KUPITI/PRODATI?

POSTOPEK NAKUPA/PRODAJE?
 
Pred prvim nakupom ali prodajo vrednostnih papirjev preko Nove KBM sklenete Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
 
Ko ali če že imate odprt trgovalni račun pri Novi KBM, podate naročilo za nakup/prodajo vrednostnega papirja. Naročilo za prodajo ali nakup podate osebno v poslovalnicah Nove KBM in/ali v prostorih Sektorja investicijskega bančništva v Mariboru. Vsi, ki z nami sodelujete pogosto, pa lahko naročilo podate tudi po telefonu na številko 02 229 2081 ali faksu na številko 02 229 2329.
 
Pri nakupu vrednostnih papirjev nakažete avans na poravnalni račun Nove KBM 01502-0007280070 s sklicem: 00 + vaša davčna številka.
 
Po opravljenem poslu boste prejeli obračun, ki vsebuje vse pomembne podatke o opravljeni transakciji (nakup ali prodaja, vrsta vrednostnega papirja, cena, provizija in drugi stroški).


Dobro je vedeti:
Zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev priporočamo, da odprete poslovni račun pri Novi KBM.  
KAJ POTREBUJETE ZA ODPRTJE TRGOVALNEGA RAČUNA?
  • izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
  • davčno številko pravne osebe,
  • številko poslovnega računa,
  • osebni dokument zakonitega zastopnika,
  • davčno številko zakonitega zastopnika,
  • obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 20% upravljalskih pravic v pravni osebi.
Dokumenti
 
  Vloga za odprtje trgovalnega računa 
  Obrazec za vpis zastave VP 
  Obrazec za izbris zastave VP 
  Obrazec 600 za prenos VP 
  Obrazec 120 za prenos VP 
  Obrazec za vpis upravljalskih pravic 

Splošni pogoji
 
  Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti - veljavna od 1. decembra 2016
  Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti - veljavna od junija 2015 do 30. novembra 2016

OMEJITEV ODGOVORNOSTI


Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom in pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Vsa priporočila s strani banke so izključno informativne narave. Banka lahko stranki le svetuje na podlagi javno dostopnih informacij, ki jih pridobi od virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem svetovanjem. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.