Nova KBM

Prestrukturiranje Skupine Nove KBM se odločno nadaljuje | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji redni seji, prvi v letošnjem letu, podrobneje seznanil z izpeljanimi aktivnostmi v zvezi z dokapitalizacijo in opravljenimi obremenitvenimi testi v lanskem decembru. Nadzorniki ocenjujejo, da je uprava s strokovnimi službami vse postopke, ki so ji bili naloženi na osnovi odločb Banke Slovenije, izpeljala z vso profesionalno skrbnostjo. Ugotavljajo tudi, da aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem banke in Skupine Nove KBM tečejo skladno z načrtom. Nadzorniki so med drugim obravnavali tudi ključne predpostavke nastajajoče poslovne politike in finančnega načrta za leto 2014, ki predvideva dobiček. Seznanili so se tudi z odstopom Igorja Hustiča od kandidature za člana uprave banke. Uprava Nove KBM skupaj s sodelavci intenzivno nadaljuje proces preoblikovanja banke in Skupine Nove KBM v učinkovitejšo ter spet dobičkonosno finančno institucijo, v skladu z načrtom prestrukturiranja, ki ga je potrdila Evropska komisija.

Začnite tipkati, kar iščete

Prestrukturiranje Skupine Nove KBM se odločno nadaljuje

10 januar 2014
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji redni seji, prvi v letošnjem letu, podrobneje seznanil z izpeljanimi aktivnostmi v zvezi z dokapitalizacijo in opravljenimi obremenitvenimi testi v lanskem decembru. Nadzorniki ocenjujejo, da je uprava s strokovnimi službami vse postopke, ki so ji bili naloženi na osnovi odločb Banke Slovenije, izpeljala z vso profesionalno skrbnostjo. Ugotavljajo tudi, da aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem banke in Skupine Nove KBM tečejo skladno z načrtom. Nadzorniki so med drugim obravnavali tudi ključne predpostavke nastajajoče poslovne politike in finančnega načrta za leto 2014, ki predvideva dobiček. Seznanili so se tudi z odstopom Igorja Hustiča od kandidature za člana uprave banke. Uprava Nove KBM skupaj s sodelavci intenzivno nadaljuje proces preoblikovanja banke in Skupine Nove KBM v učinkovitejšo ter spet dobičkonosno finančno institucijo, v skladu z načrtom prestrukturiranja, ki ga je potrdila Evropska komisija.
 

V leto 2014 banka in Skupina Nove KBM  po izvršeni 870-milijonski dokapitalizaciji Republike Slovenije vstopata kapitalsko okrepljeni ter odločeni nadaljevati preoblikovanje v finančno institucijo z visokim izkazovanjem pozitivnih, etičnih vrednot, s čimer bosta upravičili zaupanje svojih strank in lastnikov. Banka bo, kakor je že napovedala in nakazujejo tudi rezultati pregledov, za leto 2013 zaradi potrebnih oslabitev in rezervacij še izkazala izgubo.  Banka sicer že več četrtletij zapored izkazuje dobiček pred rezervacijami in slabitvami. Na osnovi sedanjih predvidevanj je pričakovati, da bo banka v letu 2014 izkazala dobiček tudi po oblikovanih slabitvah in rezervacijah, če ne bo hujšega nepredvidenega poslabšanja gospodarskih razmer.


Načrt prestrukturiranja temelji na izhodiščih oziroma zahtevah Evropske komisije v zvezi z optimizacijo poslovanja banke in Skupine Nove KBM, dezinvestiranjem in znižanjem bilančne vsote. Skladno z načrtom  bo Nova KBM svoje poslovanje preusmerila na osnovno dejavnost ter izboljšala strukturo upravljanja in model obvladovanja tveganj, da bo zagotovila dobičkonosnost. Načrt predvideva tudi privatizacijo banke oziroma prodajo celotnega 100-odstotnega lastniškega deleža države.


Skladno z akcijskim načrtom in pogodbo, sklenjeno z DUTB, se nadaljujejo tudi  aktivnosti v zvezi s prenosom slabih terjatev na DUTB, s katero Nova KBM dobro in konstruktivno sodeluje.  V tem tednu se zaključuje obveščanje strank glede prenosa njihov terjatev na DUTB. Pravni in knjigovodski prenos vseh slabih terjatev je bil izpeljan decembra lani, fizični prenosi terjatev pa bodo potekali postopoma v 5 tranšah predvidoma do konca aprila.