Nova KBM
 

Prenehanje referenčne obrestne mere LIBOR za švicarski frank | NKBM

Prenehanje referenčne obrestne mere LIBOR za švicarski frank

Prenehanje referenčne obrestne mere LIBOR za švicarski frank

22 november 2021
OBVESTILA
 

Referenčna obrestna mera LIBOR za švicarski frank (CHF) s 1. januarjem 2022 ne bo več objavljena. Da bi zagotovili pravno varnost pogodbenih strank ob prenehanju oblikovanja referenčne obrestne mere CHF LIBOR, je bilo treba v Evropski uniji določiti nadomestno referenčno obrestno mero, ki bo zagotovila predvidljivost in transparentnost ter nemoteno nadaljnje izvajanje pogodb, ki se sklicujejo na referenčno obrestno mero CHF LIBOR.

 

V ta namen je Komisija Evropske unije sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 z dne 14. oktobra 2021 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR, ki se začne uporabljati 1. januarja 2022 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/1847). Njeno besedilo je dostopno v Uradnem listu EU in na tej povezavi.

 

V skladu s členom 1(1) Uredbe (EU) 2021/1847 se enotno za vse države članice Evropske unije kot nadomestna obrestna mera za CHF LIBOR določi referenčna obrestna mera SARON, na način, da se:

  1. enomesečni CHF LIBOR nadomesti z enomesečnim SARON-om, kot je bil ugotovljen v enomesečnem obdobju pred obrestnim obdobjem;
  2. trimesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON-om, kot je bil ugotovljen v trimesečnem obdobju pred obrestnim obdobjem;
  3. šestmesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON-om, kot je bil ugotovljen v trimesečnem obdobju pred obrestnim obdobjem;
  4. dvanajstmesečni CHF LIBOR nadomesti s trimesečnim SARON-om, kot je bil ugotovljen v trimesečnem obdobju pred obrestnim obdobjem.

 

Ker je primerjava zgodovinskih vrednosti referenčnih obrestnih mer CHF LIBOR in SARON pokazala razliko med vrednostmi CHF LIBOR-ja in SARON-a, je Uredba (EU) 2021/1847 z namenom, da bi ta razlika čim bolj zmanjšala gospodarski vpliv nadomestitve, vsaki od ročnosti CHF LIBOR-ja, ki jo nadomešča SARON, določila prilagoditev za fiksni razmik. Ta prilagoditev se prišteje oziroma odšteje sestavljenemu SARON-u posameznih ročnosti in se ne spreminja.

 

Glede na zgoraj pojasnjeno se nadomestne obrestne mere za CHF LIBOR določijo v skladu z naslednjo tabelo:

LIBOR

ROČNOST

Nadomestna obrestna mera

Vrednost prilagoditve za razmik (v %)

CHF

1 mesec

enomesečni SARON

–0,0571

CHF

3 meseci

trimesečni SARON

0,0031

CHF

6 mesecev

trimesečni SARON

0,0741

CHF

12 mesecev

trimesečni SARON

0,2048

 

Z Uredbo (EU) 2021/1847 določena referenčna obrestna mera SARON nadomesti vsa sklicevanja na referenčno vrednost CHF LIBOR v vseh pogodbah in finančnih instrumentih.

 

Stranke, ki so najele kredite v švicarskih frankih pri Novi KBM d.d., bo banka v decembru 2021 pisno seznanila s podrobnejšimi informacijami, povezanimi z zamenjavo referenčnih obrestnih mer.

Več informacij o prenehanju referenčne obrestne mere LIBOR in nadomestni obrestni meri SARON najdete tukaj.