Nova KBM

Premium osebno bančništvo: boljši odnosi s strankami in celovito finančno svetovanje | NKBM

Premium osebno bančništvo: boljši odnosi s strankami in celovito finančno svetovanje

Začnite tipkati, kar iščete

Premium osebno bančništvo: boljši odnosi s strankami in celovito finančno svetovanje

13 november 2018
PREMIUM NOVOSTI
Nova KBM praznuje eno leto od odprtja prve Premium poslovalnice v Sloveniji, namenjene izključno obstoječim in bodočim imetnikom Premium osebnih storitev. Danes imamo že prek 3000 zadovoljnih strank.
 
Bančništvo v svetu se spreminja, številni bančni produkti so si podobni, vse bolj pa se lahko razlikujemo v odnosu do svojih strank in negovanju teh odnosov. Skozi trajen odnos lahko banka bolje spozna svoje komitente, se jim prilagodi in ponudi, kar želijo. Prilagojeno osebno bančništvo, kjer je osebni bančnih v rednih stikih s komitenti, ki jim je tudi v poslovalnicah omogočeno poslovanje brez čakalnih vrst.

Na pogovoru z novinarji je Primož Kovačič, direktor Sektorja privatnega bančništva, predstavil razloge za poudarek na osebnem bančništvu: »S ponudbo Premium bančništva želimo strankam poenostaviti vsakodnevno poslovanje z banko, prihraniti dragocen čas in spremeniti obisk banke oz. pogovor z osebnim bančnikom v prijetno doživetje. Obenem želimo na enem mestu ponuditi strokoven nasvet glede celotne palete bančnih in nebančnih produktov in strankam pomagati pri postavljanju in doseganju njihovih dolgoročnih finančnih ciljev.«

Za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev je ključna analiza trga in analiza posameznikovega finančnega stanja. Ob tem je danes finančno okolje precej bolj kompleksno kot nekoč, kar neposredno vpliva na težje odločanje vlagateljev. Pri odgovorih kam naložiti sredstva so vključeni tudi različni strokovnjaki, denimo Uroš Vek, upravljalec naložb KBM Infond, ki je podal tudi kratko analizo finančnega okolja: »Smo v obdobju nizkih obrestnih mer in pričakovani višji volatilnosti na kapitalskih trgih, ki zahteva dodatne napore pri sprejemanju individualnih finančnih odločitev. Privatno bančništvo je storitev, ki nudi vlagateljem dodana vrednost, saj omogoča neposreden in prilagojen pristop pri zasledovanju osebnih finančnih cilje in zbiri finančnih produktov.
Medtem ko smo lani govorili o sinhroni gospodarski rasti moramo letos poudariti razhajanja tako v gospodarskih rasti kot gibanju delniških trgov. Po gospodarski rasti in gibanju delniških trgov prednjačijo ZDA, medtem ko je dinamika rasti v ostalem svetu upočasnjena. Predvsem izstopa Evropa in države v razvoju.«


Nova KBM je ob tem v oktobru uspešno uvedla aplikacijo za pregled finančnega premoženja in izdelavo osebnih finančnih načrtov (360° finančno svetovanje). Strankam bodo tako odslej na voljo poročila, ki bodo vsebovala vse informacije o sredstvih in obveznostih (naložbe, depoziti, denarna sredstva), zavarovanjih in računih, tako pri Novi KBM kot tudi pri drugih ponudnikih finančnih storitev – torej celoten pregled nad finančnim stanjem. Ob tem aplikacija omogoča izdelavo osebnega finančnega načrta, ki temelji na štirih stebrih finančne varnosti: planiranju likvidnostne rezerve, ustreznih zavarovanjih, planiranju potreb po financiranju in naložbah oz. varčevanju za pokojnino.

Z namenom krepitve odnosov z našimi Premium strankami in pridobivanja novih strank, v banki nadaljujemo tudi z organizacijo dogodkov za naše stranke. Redno tako v različnih krajih po Sloveniji organiziramo naložbene večere . Strankam ponujamo tudi posebna Premium doživetja. Tako jim skozi različne tematske dogodke in ugodnosti zunanjih partnerjev omogočamo dodatne strokovne vsebine in sproščene trenutke, vezane na mreženje, finance, umetnost, kulturo, kulinariko, zdravje, šport, modo in avtomobilizem. Osebni bančniki so trenutno na voljo že v 13-ih poslovalnicah. 
 
Fotogalerija