Nova KBM

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM je Peter Kukovica | NKBM

Danes je na sedežu Nove KBM potekala ustanovitvena seja novega nadzornega sveta banke, ki so ga za obdobje 4 let imenovali delničarji na junijski skupščini. Novi nadzorniki so za predsednika izvolili dr. Petra Kukovico, za njegovega namestnika je bil imenovan dr. Niko Samec.

Začnite tipkati, kar iščete

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM je Peter Kukovica

24 julij 2012
OBVESTILA
Danes je na sedežu Nove KBM potekala ustanovitvena seja novega nadzornega sveta banke, ki so ga za obdobje 4 let imenovali delničarji na junijski skupščini. Novi nadzorniki so za predsednika izvolili dr. Petra Kukovico, za njegovega namestnika je bil imenovan dr. Niko Samec.
 

Nadzorni svet Nove KBM deluje v devetčlanski sestavi z mandatno dobo 4 let.  Po sklepu delničarjev na 21. skupščini so v nadzornem svetu ob predsedniku in njegovem namestniku še Keith Miles, dr. Egon Žižmond, Duška Jurenec, mag. Peter Kavčič, Karmen Dvorjak, Miha Glavič in dr. Andrej Fatur.


Novoizvoljeni predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica  je ob zaključku seje dejal: "Pred banko in Skupino Nove KBM so pomembne odločitve v zvezi z njunim nadaljnjim razvojem. V nadzornem svetu bomo vodenje banke odgovorno in učinkovito nadzirali ter sprejemali odločitve v korist banke, delničarjev in drugih  njenih deležnikov.«


»Nova KBM je kot javna delniška družba zavezana k principom dobrega in odgovornega korporativnega upravljanja kot je določeno v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Prepričan sem, da bomo v upravi banke s transparentnim in konstruktivnim sodelovanjem z nadzornim svetom lahko zagotovili pogoje za nadaljnji razvoj banke in skupine,« je ob imenovanju novih nadzornikov povedal predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc.