Nova KBM
 

Predložitev pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. registrskemu sodišču | NKBM

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in druge veljavne zakonodaje, objavlja Nova KBM d.d. naslednje obvestilo:

Predložitev pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. registrskemu sodišču

20 maj 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in druge veljavne zakonodaje, objavlja Nova KBM d.d. naslednje obvestilo:
 
Nova KBM d.d. je dne 20.5.2016 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložila izvod Pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. z dne 29.3.2016. Delničarja Nove KBM posebej opozarjamo, da ima kot delničar banke od dneva te objave možnost, da na sedežu banke, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor (v prostorih Kabineta uprave), vpogleda v naslednja gradiva in zahteva njihove prepise: 
 
  • Pogodbe o pripojitvi Poštne banke Slovenije d.d. z dne 29.3.2016,
  • Revidiranih letnih poročil banke in Skupine Nove KBM za poslovna leta 2013, 2014 in 2015,
  • Poročila nadzornega sveta Nove KBM o pregledu pripojitve.

Ker se postopek pripojitve Poštne banke Slovenije d.d. izvaja kot poenostavljena pripojitev in je Nova KBM d.d. edina delničarka Poštne banke Slovenije d.d., drugih dokumentov in listin ni potrebno ne objaviti ali omogočiti delničarju, da se z njimi seznani. Kljub dejstvu, da skupščini obeh v pripojitev udeleženih bank nista odločali o pripojitvi, sme delničar Nove KBM d.d. zahtevati sklic skupščine, ki bi odločala o pripojitvi.