Nova KBM
 

Predčasen odkup in izbris dela obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Predčasen odkup in izbris dela obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301)

25 november 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova Kreditna banka Maribor d.d. je na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) v skupni nominalni vrednosti 38.580.000,00 EUR. Obveznice so vpisane v register vrednostnih papirjev pri KDD.
 
Predčasno odkupljene obveznice z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) so bile dne 25.11.2015 izbrisane iz registra vrednostnih papirjev pri KDD. Po izvedenem delnem izbrisu bo skupna nominalna vrednost obveznic z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) znašala 6.705.000,00 EUR.