Nova KBM

Potrjen finančni načrt Nove KBM v letu 2014 predvideva dobiček | NKBM

Finančni načrt Nove KBM in Skupine Nove KBM ki ga je v petek potrdil nadzorni svet banke, predvideva, da bo banka leto 2014 sklenila z 8,3 milijona evrov čistega dobička, če ne bo poslabšanja gospodarskih razmer. Med prednostnimi nalogami v letu 2014 bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke in Skupine v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo ter krepitev odnosa s strankami z zagotavljanjem kakovostne ponudbe. Kapitalska ustreznost na ravni Skupine bo ob koncu leta ostala več kot 16-odstotna. Okrepljen kapital za banko pomeni lažji dostop do virov sredstev, kar se bo posledično lahko odrazilo tudi v večji kreditni aktivnosti, v odvisnosti od bonitete strank.

Začnite tipkati, kar iščete

Potrjen finančni načrt Nove KBM v letu 2014 predvideva dobiček

17 februar 2014
OBVESTILA
Finančni načrt Nove KBM in Skupine Nove KBM ki ga je v petek potrdil nadzorni svet banke, predvideva, da bo banka leto 2014 sklenila z 8,3 milijona evrov čistega dobička, če ne bo poslabšanja gospodarskih razmer. Med prednostnimi nalogami v letu 2014 bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke in Skupine v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo ter krepitev odnosa s strankami z zagotavljanjem kakovostne ponudbe. Kapitalska ustreznost na ravni Skupine bo ob koncu leta ostala več kot 16-odstotna. Okrepljen kapital za banko pomeni lažji dostop do virov sredstev, kar se bo posledično lahko odrazilo tudi v večji kreditni aktivnosti, v odvisnosti od bonitete strank.
 
Ob načrtovanju so v banki upoštevali izhodišča, ki temeljijo pretežno na jesenski napovedi Urada za makroekonomske analize, ta pa zajema večinoma še vedno negativne obete za Slovenijo. Načrt upošteva, da sta bila konec leta izpeljana državna dokapitalizacija banke in prenos slabih terjatev na DUTB, kar je okrepilo njen finančni položaj, ter da je banka s svojo skupino dolžna izpolnjevati zaveze iz načrta prestrukturiranja, ki ga je Evropska komisija potrdila lani decembra.  Banka je skladno z načrtom prestrukturiranja med drugim zavezana k postopnemu zmanjševanju bilančne vsote. Finančni načrt tako predvideva, da bo bilančna vsota Nove KBM konec leta 2014 znašala 3,6 milijarde evrov.

V banki se zavedajo svoje povezanosti z gospodarstvom, zato bodo še naprej aktivno sodelovali pri prestrukturiranju podjetij, ki so v težavah in imajo perspektivo, financirali projekte, ki za to izpolnjujejo pogoje ter zagotovili varnost prihrankov ter kakovostno finančno spremljavo obstoječim in novim strankam. Ob tem v banki načrtujejo, da bodo z  nadaljevanjem uresničevanja ukrepov racionalizacije znižali operativne stroške za 6,4 odstotkov, vendar ne na račun kakovosti storitev.

Na ravni Skupine Nove KBM bo v letu 2014 potekala intenzivna konsolidacija. Pred rezervacijami in oslabitvami se v letu 2014 načrtuje dobiček, z upoštevanjem slednjih pa je načrtovana nizka izguba v višini 0,3 milijona evrov. Bilančna vsota bo ob koncu leta 2014 znašala 4,5 milijarde evrov. Tudi v drugih družbah Skupine se bo nadaljevala racionalizacija, zaradi česar se načrtuje, da bodo skupni operativni stroški na ravni Skupine nižji za 6,8 odstotkov. Skupina se bo osredotočala na bančno dejavnost in na dobičkonosne segmente poslovanja. Banka bo temeljito preoblikovala strukturo Skupine Nove KBM v smislu racionalizacije, kar bo vključevalo združevanje in preoblikovanje posameznih hčerinskih družb banke. Izdelava načrta preoblikovanja je v teku, odločitve v zvezi s tem pa bodo predvidoma sprejete v prvi polovici tega leta.