Nova KBM
 

Poslovni transakcijski račun | NKBM

Poslovni transakcijski račun

 

POSLOVNI TRANSAKCIJSKI RAČUN

 

V nekdanji Abanki odobren limit na računu se je v enaki višini in rokih veljavnosti prenesel na novo številko računa.

Sklepanje novih pogodb in ponovna identifikacija pooblaščencev zaradi pravnega nasledstva niso potrebi. V nadaljevanju vas seznanjamo z najpomembnejšimi novostmi.

 • Rok za plačilo mesečnega obračuna nadomestil je 8. (osmi) delovni dan (namesto dosedanji 5. (peti) delovni dan).
 • Obračunanih nadomestil ni več možno poravnavati preko plačilnega naloga, ki ga stranka pripravi sama; nalog za bremenitev obračunanih nadomestil se generira avtomatsko in se postavi v čakalno vrsto partije računa ter se na datum valute plačila izvede bremenitev računa, če je na računu zagotovljenih dovolj sredstev, v nasprotnem primeru ostane nalog v čakalni vrsti, dokler niso zagotovljena zadostna sredstva za plačilo.
 • Pozitivne obresti na TRR bomo na vaš novi račun pripisovali mesečno, in ne več letno.
 • Ukinjeno je letno pošiljanje kumulative prometa po računu, izdajali ga bomo se le na željo stranke.
 • Obračun in plačilo nadomestil za razna izdana potrdila se vrši ob izdaji posameznega potrdila.
 • Pri pooblaščeni osebi ni možno omejiti zneska dviga gotovine.
 • Nadomestila za vodenja fiduciarnih računov se plačujejo iz odprtega rednega računa pri Novi KBM ali pri kateri drugi banki s plačilom po izdani fakturi, in ne iz fiduciarnega računa.
 • Ukinile so se specifikacije obračunanih provizij za prilive/odlive, razen za uporabnike, ki imajo odprte račune za polog gotovine na TRR pri UJP in drugi banki.
 • Na izpiskih bo zaveden znesek provizije pri posameznem plačilnem nalogu.
 • Opomini za zapadle terjatve se posredujejo nad zneskom 11,00 EUR odprtih zapadlih terjatev.
 • Na izpisih v SWIFT obliki MT940 se je spremenila struktura v polju 25, in sicer je navedena samo številka računa v IBAN strukturi.
 

Uporabniki Apaketa podjetnik in Apaketa društvo, ki izpolnjujete pogoje, lahko koristite ugodnosti paketa Smart Business. Uporabniki, ki ne izpolnjujete pogojev za paket Smart Business, imate določeno standardno tarifo v skladu s cenikom nadomestil.


VEČ O POSLOVNIH RAČUNIH

 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.