Nova KBM
 

Poslovni transakcijski račun | NKBM

Poslovni transakcijski račun

 

POSLOVNI TRANSAKCIJSKI RAČUN

 

V nekdanji Abanki odobren limit na računu se v enaki višini in rokih veljavnosti prenese na novo številko računa.

Sklepanje novih pogodb in ponovna identifikacija pooblaščencev zaradi pravnega nasledstva ne bodo potrebi. V nadaljevanju vas seznanjamo z najpomembnejšimi prihajajočimi novostmi.

 
 • Rok za plačilo mesečnega obračuna nadomestil bo 8. (osmi) delovni dan (namesto dosedanji 5. (peti) delovni dan).
 • Obračunanih nadomestil ne bo več možno poravnavati preko plačilnega naloga, ki ga stranka pripravi sama; nalog za bremenitev obračunanih nadomestil se generira avtomatsko in se postavi v čakalno vrsto partije računa ter se na datum valute plačila izvede bremenitev računa, če je na računu zagotovljenih dovolj sredstev, v nasprotnem primeru ostane nalog v čakalni vrsti, dokler niso zagotovljena zadostna sredstva za plačilo.
 • Pozitivne obresti na TRR bomo na vaš novi račun pripisovali mesečno, in ne več letno.
 • Ukinjeno bo letno pošiljanje kumulative prometa po računu, izdajali ga bomo se le na željo stranke.
 • Obračun in plačilo nadomestil za razna izdana potrdila se vrši ob izdaji posameznega potrdila.
 • Pri pooblaščeni osebi ni možno omejiti zneska dviga gotovine.
 • Nadomestila za vodenja fiduciarnih računov se bodo plačevala iz odprtega rednega računa pri Novi KBM ali pri kateri drugi banki s plačilom po izdani fakturi, in ne iz fiduciarnega računa.
 • Ukinile se bodo specifikacije obračunanih provizij za prilive/odlive, razen za uporabnike, ki imajo odprte račune za polog gotovine na TRR pri UJP in drugi banki.
 • Na izpiskih bo zaveden znesek provizije pri posameznem plačilnem nalogu.
 • Opomini za zapadle terjatve se posredujejo nad zneskom 11,00 EUR odprtih zapadlih terjatev.
 • Na izpisih v SWIFT obliki MT940 se spremeni struktura v polju 25, in sicer je navedena samo številka računa v IBAN strukturi.

Uporabniki Apaketa podjetnik in Apaketa društvo, ki izpolnjujete pogoje, boste lahko koristili ugodnosti paketa Smart Business. Uporabniki, ki ne izpolnjujete pogojev za paket Smart Business, boste imeli določeno standardno tarifo v skladu s cenikom nadomestil.


VEČ O POSLOVNIH RAČUNIH


 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.