Nova KBM

Poplave I NKBM

V Novi KBM podpiramo širše družbeno okolje, ki spodbuja dobrodelnost, trajnost in prostovoljstvo. To smo dokazali tudi med in po nedavni ujmi, ki je prizadela veliko število ljudi povsod po državi.

Začnite tipkati, kar iščete

SKUPAJ NA POMOČ!


V Novi KBM podpiramo širše družbeno okolje, ki spodbuja dobrodelnost, trajnost in prostovoljstvo. To smo dokazali tudi med in po nedavni ujmi, ki je prizadela veliko število ljudi povsod po državi.

Nova KBM
Ukrepi za prizadete v poplavah


Prizadetim v poplavah, zaposlenim in strankam smo nemudoma pristopili na pomoč, saj že od prvega dne individualno rešujemo primere posameznih oškodovancev.

Tudi v prihodnje se lahko stranke obrnete na nas, skupaj bomo poiskali najugodnejšo rešitev za vaš primer.

 

Naša ponudba:

Nova KBM
Nova KBM za stranke, ki so zaradi ujme utrpele škodo, ponuja kredite z bistveno ugodnejšo obrestno mero in brez stroškov odobritve.

Za prebivalstvo so na voljo krediti s fiksno obrestno mero, brez stroškov odobritve. To so stanovanjski krediti (možnost delnega izplačila v gotovini) z ročnostjo do 20 let ter potrošniški krediti z ročnostjo do 8 let.

Za področje mikro podjetij, srednjih in velikih gospodarskih družb banka ponuja nenamenske likvidnostne kredite z bistveno ugodnejšo obrestno mero in brez stroškov odobritve.

V primeru zavarovanja s plačilom zavarovalne premije so le te ugodnejše od redne ponudbe.

Krediti bodo na voljo vsem strankam, ki so utrpele neposredno ali posredno škodo.
Ponudba bo na voljo za vse vloge, oddane do vključno 31. 12. 2023.


Nova KBM
Stranke lahko na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) zaprosijo za odlog plačila obstoječih kreditnih obveznosti, v kolikor:
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
- so utrpeli škodo v višini najmanj 10.000 EUR.
 
Odlog plačila mesečnih obveznosti je možno za obdobje do 12 mesecev, pri čemer se končna zapadlost kredita podaljša za čas odloga.
Za odobritev odloga plačila banka kreditojemalcu ne zaračuna stroškov.

Vlogo lahko oddate osebno v poslovalnici ali preko elektronskega naslova: info@nkbm.si , najkasneje do 31. 12. 2023.Vloga za odlog plačila


Nova KBM
Obstoječim uporabnikom paketov, ki so v poplavah utrpeli škodo, banka omogoča 3 mesečno brezplačno vodenje:
 
Paketa Komplet 
Paketa Premium  
Osebnega Plus računa 
Paketa Smart Business  
Paketa Smart Start

Ponudba velja do 31. 12. 2023.
 
Nova KBM
Predčasne razvezave depozitov in varčevanj

Stranke, ki so bile prizadete v poplavah, lahko po svoja privarčevana sredstva, ki jih imajo v obliki depozitov ali v drugih vrstah varčevanj, pridejo predčasno, brez plačila dodatnih stroškov predčasnih prekinitev.

Nova KBM 
Izdaja izpiskov iz transakcijskih računov

Strankam, ki so v poplavah izgubile svoje domove, dragocenosti in dokumentacijo, med katero spadajo tudi računi za nakup bele tehnike, drugih elektronskih naprav in pomembnih predmetov ter za uveljavljanje zavarovalniških zahtevkov potrebujejo tudi potrdila o plačanih računih, smo omogočili brezplačno izdajo bančnih izpiskov ali potrdil o opravljeni transakciji.
 
Nova KBM
Plačila v dobrodelne namene brez plačila provizij

Omogočamo brezplačna nakazila humanitarnim in drugim organizacijam za pomoč prizadetim v poplavah. V preteklih tednih smo na seznam brezplačnih transakcij uvrstili še cca. 400 novih transakcijskih računov, predvsem gasilskih društev, občin in ostalih humanitarnih organizacij.
 

Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene

Nova KBM in SKB banka pod okriljem Skupine OTP že v procesu združevanja dokazujeta, da bosta tudi kot ena banka podpirali širše družbeno okolje, ki spodbuja dobrodelnost, trajnost in prostovoljstvo. Skupina OTP, katere del v Sloveniji sta Nova KBM in SKB banka, je ob nedavnih poplavah pomoči potrebnim skupaj donirala 2,2 milijona evrov. Sredstva je poleg Nove KBM in SKB banke prispevala tudi matična madžarska OTP banka.

Sredstva smo namenili Gasilski zvezi Slovenije, ki združuje vsa prostovoljna gasilska društva v državi, Gorski reševalni zvezi Slovenije, katere člani ob hudih naravnih nesrečah nudijo prostovoljno pomoč na najzahtevnejših terenih, ter Rdečemu križu Slovenije za prebivalce krajev in občin, ki so ostali brez svojih domov, ali pa so le-ti poškodovani in neprimerni za bivanje.