Nova KBM
 

Pomembne informacije pri spremembi dneva izplačila vaših prejemkov | NKBM

Pomembne informacije pri spremembi dneva izplačila vaših prejemkov

Pomembne informacije pri spremembi dneva izplačila vaših prejemkov

27 maj 2021
OBVESTILA
Za vas smo pripravili pomembe informacije, ki vam bodo v pomoč, v kolikor se spremeni izplačilni dan vašega osebnega dohodka oziroma drugih prejemkov, ki jih prejemate na vaš osebni račun. Ker je sprememba dneva izplačila pomembna za vaše poslovanje z banko, verjamemo, da vam bodo z spodnje informacije v pomoč, kaj narediti v primeru, da se vam spremeni izplačilni dan.
 

Nova KBM
Izvrševanju trajnih nalogov in SEPA direktnih bremenitev

Spremembo datuma izvrševanja trajnih nalogov (prenosi med računi, prenosi na varčevanja…) lahko opravite v poslovalnici banke. Bančnemu svetovalcu izrazite željo po spremembi datuma poravnave in podpišete obrazec za želeno spremembo.

 

Za spremembo datuma izvajanja SEPA direktnih bremenitev (npr. plačilo elektrike, plina, zavarovanja …) se mora uporabnik obrniti na izdajatelja SEPA direktne bremenitve.

 

Stroški:

Za spremembo datuma izvrševanja trajnih nalogov uporabniku banka ne zaračunava dodatnih stroškov, lahko pa dodatni stroški nastanejo pri spremembi datuma izvrševanja SEPA direktnih bremenitev, kar mora uporabnik preveriti pri posameznem izdajatelju SEPA direktnih bremenitev.

Dodatni stroški nastanejo, v kolikor na računu na dan izvršitve trajnega naloga ni zadostnih sredstev. V tem primeru se zaračunajo stroški neizvršenih trajnih nalogov oz. SEPA direktnih bremenitev. Višina stroška neizvršenih trajnih nalogov in SEPA direktnih bremenitev je navedena v veljavnem Ceniku nadomestil za posle s potrošniki, ki je na voljo spletni strani banke Ceniki in splošni pogoji.
 


Prejemanje e-računov
 

Za spremembo datuma prejemanja e-računov se mora uporabnik obrniti na posameznega izdajatelja posameznega e-računa.

 

Stroški:

Za spremembo datuma prejemanja e-računov se mora uporabnik obrniti na posameznega izdajatelja e-računov.

 

Plačila obveznosti iz naslova kreditov

Kadar imate plačilo obveznosti po kreditu vezano na trajni nalog, lahko spremembo datuma izvrševanja trajnega naloga opravite v poslovalnici banke. Bančnemu strokovnjaku izrazite željo po spremembi datuma poravnave in podpišete obrazec za izvedeno spremembo.
 

Kadar je zaradi spremembe izplačilnega dneva potrebno samo spremeniti datum frekvence izvajanja trajnega naloga, se stroške spremembe datuma trajnega naloga ne zaračuna.
 

Kadar obveznosti poravnavate s trajnim nalogom v prid drugi banki, morate spremembo frekvence urediti pri banki, kjer imate odprt TRR.


Ob tem bi vas želeli opozoriti na posledice spremembe datuma trajnega naloga pri Novi KBM ali drugi banki, in sicer:

  • kreditne pogodbe se razlikujejo na način, da je pri nekaterih datum zapadlosti kredita in tudi posamezne anuitete določen na dan znotraj meseca, pri nekaterih pa na zadnji dan v mesecu. Posledično se razlikuje tudi obravnava spremembe dneva plačila anuitete.
  • kadar je po kreditni pogodbi zapadlost kredita in zapadlost posamezne anuitete določena na zadnji dan v mesecu, lahko za datum plačila trajnega naloga pri Novi KBM ali drugi banki izberete vsak dan do zapadlosti anuitete (do zadnjega dneva v mesecu).
  • kadar je po kreditni pogodbi zapadlost kredita in datum zapadlosti anuitete definiran na določen dan v mesecu, lahko datum plačila trajnega naloga pri Novi KBM ali drugi banki poljubno spreminjate do dneva zapadlosti anuitete; npr. če je datum zapadlosti anuitete vsakega 15. v mesecu, lahko trajni nalog prestavite na 15. dan v mesecu, na kasnejši datum pa ne (če bi npr. datum plačila trajnega naloga nastavili kasneje kot je dan zapadlosti anuitete, bi to pomenilo, da se kredit odplačuje z zamudo).

 

Kreditojemalec lahko redno odplačevanje kredita zagotovi na naslednji način:

  • zagtovi sredstva za plačilo anuitete na dan zapadlosti trajnika, kar pomeni, da v kolikor vam anuiteta zapade npr. 8. v mesecu, izplačilo prejemka pa je npr. 12. v mesecu, pomeni, da morate imeti 8. v mesecu zagotovljeno kritje za plačilo anuitete.
  • če želite spremeniti datum trajnega nalga pri Novi KBM ali drugi banki na datum po izplačilu prejemka, je potrebno v mesecu spremembe datuma izvesti plačilo še ene anuitete »na zalogo«, kar pomeni, da boste v prvem mesecu po spremembi datuma izplačila prejemka nakazali dve anuiteti. Vsaka naslednja anuiteta bo tako plačana »na zalogo«, kar pomeni, da se bo z nakazilom v tekočem mesecu že poravnala anuiteta, ki zapade v naslednjem mesecu. Pri tem vas želimo seznaniti, da v kolikor nakažete anuiteto »na zalogo«, to pomeni takojšnje zmanjšanje glavnice. Če imate torej datum zapadlosti anuitete in trajni nalog pred 15. v mesecu in ga boste spremenili na 18. v mesecu, boste tekočo anuiteto poravnali z zamudo. V kolikor boste plačali še eno anuiteto »na zalogo«, vaš kredit ne bo v zamudi.
  • če vaš kredit odplačujete z administrativno prepovedjo (pomeni, da poplačilo kredita izvaja vaš delodajalec) in vam anuiteta zapade v plačilo po datumu izvedbe administrativne prepovedi, vam ni potrebno ničesar spreminjati (anuiteta zapade 15. v mesecu, izplačilo plače in izvedba administrativne prepovedi pa se izvede 10. v mesecu). Če pa vam anuiteta zapade na datum pred izplačilnim dnevom in dnevom izvedbe administrativne prepovedi, pa boste po kreditu v zamudi. Zato vam svetujemo, da poplačilo kredita uredite s plačilom trajnega naloga z datumom izvedbe pred datumom zapadlosti anuitete.
Če ob spremembi plačilnega dneva ne boste poskrbeli za ustrezne prilagoditve, (obveznosti plačila pa so datumsko vezane na dan pred izplačilnim dnem), bo plačilo obveznosti po vašem kreditu v zamudi (velja za primere, ko anuiteta zapade na določen dan znotraj meseca. V primerih, kjer je zapadlost anuitete določena na zadnji dan v mesecu, se datum frekvence plačila anuitete lahko znotraj meseca poljubno spreminja).

 

Stroški:

Za spremembo datuma poravnavanja obveznosti banka ne zaračuna dodatnih stroškov.

 

Poravnava obveznosti pri poslovanju s plačilnimi karticami


Spremembo datuma izvrševanja poravnavanja obveznosti pri poslovanju s plačilnimi karticami lahko opravite v poslovalnici banke. Bančnemu strokovnjaku izrazite željo po spremembi datuma poravnave in podpišete obrazec za izvedeno spremembo.

Za transakcije, opravljene s plačilnimi karticami, do spremembe datuma poravnave obveznosti bo uporabnikov račun bremenjen na datum poravnave obveznosti pred izvedeno spremembo, po izvedeni spremembi pa z novim datumom poravnave obveznosti. Pri posameznem uporabniku tako lahko pride do primera, ko bo uporabnikov račun za poravnano obveznosti s plačilnimi karticami v posameznem mesecu bremenjen dvakrat.

 

Stroški:

Za spremembo datuma poravnavanja obveznosti pri poslovanju s plačilnim karticami banka zaračuna dodatne stroške v skladu z veljavnim Cenikom nadomestil za posle s potrošniki, ki je na voljo spletni strani banke Ceniki in splošni pogoji | NKBM.
 


Za vsa morebitna vprašanja in dodatne informacije nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 17 70, nam pišete na e-naslov info@nkbm.si ali se oglasite v najbližji poslovalnici Nove KBM.