IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPripomočki in nasvetiPogosta vprašanja

POGOSTA VPRAŠANJA

 
 
 
Nasveti
 
Novosti
 
 
 
 
 
 
 
Vprašajte nas
Vprašajte nas
Imate vprašanje za naše bančne strokovnjake? Izberite področje, ki vsebinsko ustreza vašemu vprašanju.
 
 
IZBERITE TEMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krediti
Krediti
 
 
Kakšen je postopek, če želim stanovanjski kredit zavarovati s hipoteko?
Kakšen je postopek, če želim stanovanjski kredit zavarovati s hipoteko?
 
 
V tem primeru bomo z vami sklenili pogodbo o zastavi nepremičnine. Predložiti morate cenitev pooblaščenega cenilca ali kupoprodajno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek, ki je lahko star največ 1 mesec. Če nepremičnina, ki jo zastavljate, ni vpisana v zemljiško knjigo, morate predložiti originalno kupo-prodajno pogodbo z overjenim podpisom prodajalca. Če je bila nepremičnina v preteklosti že prodana (zastavitelj ni prvi lastnik), pa je potrebno predložiti originale vseh predhodnih kupo-prodajnih pogodb. 
 
 
 
 
Kako lahko zavarujem stanovanjski kredit?
Kako lahko zavarujem stanovanjski kredit?
 
 

Stanovanjski kredit lahko zavarujete na več načinov:

 • s plačilom stroškov odplačevanja (na ta način lahko kredit zavarujete le komitenti banke za kredite do 20.000 EUR in z dobo odplačevanja do 10 let)


Za kredite nad 20.000,00 EUR je potrebno poiskati drugo obliko zavarovanja, ki pomeni za banko zadostno zavarovanje:

 • z zastavno pravico na nepremičninah
 • z zastavo premičnin
 • z zastavo bančne vloge
 • z zastavo vrednostnih papirjev
 • s poroki
 • s plačilom zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav d.d. OE Nova Gorica
 • izjemoma s plačilom zavarovalne premije zavarovalnici
 • z zastavo police življenjskega zavarovanja
 • s kombinacijami zavarovanj
 • z drugimi oblikami zavarovanja.

Nekomitentom ne odobravamo kreditov s stroški odplačevanja, ampak morajo zagotoviti druge oblike zavarovanja.

 
 
 
 
 
Kako se določa kreditna sposobnost?
Kako se določa kreditna sposobnost?
 
 

Kreditno sposobnost pri odobravanju naložb se izračunava glede na preostanek sredstev, ki kreditojemalcu ostanejo po odbitku vseh anuitet/obrokov po vseh zadolžitvah in poroštvih. Znesek preostanka se določa glede na zneske skupne zadolženosti kreditojemalca. Občan je kreditno sposoben, če mu po plačilu anuitete/obroka ob upoštevanju drugih obremenitev (razen tistih, ki se ne štejejo v kreditno sposobnost) od rednih mesečnih prejemkov ostane vsaj:


1. zakonsko določena minimalna zajamčena plača in skupna zadolženost po odobritvi kredita znaša do vključno 5.000,00 EUR
2. znesek 650 EUR  in skupna zadolženost po odobritvi kredita znaša več kot 5.000,00 EUR in ne presega 30.000,00 EUR
3. znesek 700 EUR  in skupna zadolženost po odobritvi kredita znaša več kot 30.000,00 EUR

 
 
 
 
 
Ali lahko vzamem študentski kredit, tudi če sem študentka stara 32 let?
Ali lahko vzamem študentski kredit, tudi če sem študentka stara 32 let?
 
 

Seveda, vendar le v primeru, da ste komitentka naše banke. Višina mesečne anuitete znaša največ do 2/5 mesečnih prilivov, prejetih zadnje 3 mesece pred odobritvijo kredita, kamor šteje:

 • štipendija, delo preko študentskih servisov, pokojnine in prilivi na osnovi trajnega naloga staršev ali skrbnikov.
 
 
 
 
 
Ali lahko pri vas vzamem kredit, tudi če nisem komitent vaše banke?
Ali lahko pri vas vzamem kredit, tudi če nisem komitent vaše banke?
 
 

Seveda.


Za odobritev kredita potrebujete:


 • veljaven identifikacijski dokument,
 • ustrezen račun izvajalca storitev glede na zgoraj zapisane namene kreditiranja,
 • potrdilo o zaposlitvi in plači kreditojemalca in poroka,
 • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved,        
 • izjava poroka – pogodbenega plačnika (v primeru zavarovanja s poroki),
 • dodatna dokumentacija glede na različne namene najema kredita.

Kot nekomitent morate predložiti še vlogo za posredovanje podatkov iz naslova plače, rente in pokojnine ter odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov (obrazec izpolni vaša banka).

 
 
 
 
 
Kartice
Kartice
 
 
Kako vplivajo obročni nakupi na razpoložljivost mesečnega limita?
Kako vplivajo obročni nakupi na razpoložljivost mesečnega limita?
 
 
Obročne nakupe lahko tako kot vse običajne nakupe s kartico z odloženim plačilom opravljate v okviru mesečnega limita, transakcija pa v celoti bremeni mesečni limit. Limit se ob vsakem plačilu porabe sprosti za znesek posameznega obroka.  
 
 
 
 
Ali je pri novi plačilni kartici z odloženim plačilom kakšna sprememba glede sprostitve limita?
Ali je pri novi plačilni kartici z odloženim plačilom kakšna sprememba glede sprostitve limita?
 
 
Da. Pri starih karticah z odloženim plačilom se je limit sprostil na dan obračuna in sicer 2., 12. ali 22. v mesecu, pri novih karticah z odloženim plačilom se limit sprosti na dan poravnave obveznosti in sicer 8., 18. ali 28. v mesecu.    
 
 
 
 
Ali novo izdane kartice vplivajo na spremembo limitov na kartici?
Ali novo izdane kartice vplivajo na spremembo limitov na kartici?
 
 
Ne, razen za več plačilnih kartic, ki jih ima imetnik v sklopu enega kartičnega računa (npr. doslej ste imeli za vse vaše oz. pooblaščenske plačilne kartice z odloženim plačilom skupni limit na kartičnem računu v višini npr 3.000 EUR mesečno. S prenovo je za vsako posamezno kartico določen ločen limit porabe. Tega smo/bomo določili v skladu z vašo preteklo porabo in skupnim limitom. V kolikor bi želeli limite porabe za posamezno kartico spremeniti, lahko to storite brezplačno v 6 mesecih od prejema nove kartice v naših poslovalnicah.  
 
 
 
 
Zakaj banka menjuje plačilne kartice?
Zakaj banka menjuje plačilne kartice?
 
 
Banka prenavlja ponudbo plačilnih kartic z namenom izboljšanja funkcionalnosti kartic za svoje stranke.  
 
 
 
 
Katere nove funkcionalnosti in druge spremembe bodo imele nove plačilne kartice?
Katere nove funkcionalnosti in druge spremembe bodo imele nove plačilne kartice?
 
 

Prenovljena ponudba prinaša številne prednosti in možnosti pri poslovanju s plačilnimi karticami:


 • oblikovanje debetnih kartic, kartic z odloženim plačilom in poslovnih kartic, da bo kartica drugačna, opazna in prepoznavna,
 • brezplačna sprememba osebne številke kartice (PIN) na bankomatu naše banke, 
 • spletno nakupovanje z debetnimi karticami,
 • brezstično plačevanje manjših nakupov za še enostavnejše in hitrejše plačevanje,
 • obročna plačila doma, v tujini ali na spletu za kartice z odloženim plačilom za fizične osebe,
 • pošiljanje kartic na dom (območje Slovenije)
 
 
 
 
 
Katere plačilne kartice bo banka menjala?
Katere plačilne kartice bo banka menjala?
 
 

Banka bo postopno, do konca leta 2016, zamenjala vašo obstoječo:

 • Activa Maestro kartico z novo Visa debetno kartico,
 • kartico Activa Maestro za mlade: O'Mega, BRD ali BRŠ z vladarsko Debetno Visa kartico,
 • (zlato) Activa MasterCard in/ali (zlato) Activa Viso z novo (zlato) MasterCard in/ali (zlato) Viso kartico,
 • poslovno kartico Visa Business Electron, Poslovno Activa Visa, Poslovno Activa MasteCard s Poslovno debetno Visa in/ali Poslovno Visa in/ali Poslovno MasterCard.

V celotnem postopku menjave plačilnih kartic stranka ne bo obremenjena z nobenim dodatnim stroškom.  Banka bo zaračunala menjavo kartic po veljavni tarifi nadomestil. Ker bo vse kartice menjala v dveh letih in ne v štirih, kolikor znaša veljavnost kartic, bo določene kartice menjala pred koncem veljavnosti. V teh primerih bo stranki zaračunala sorazmerni del tarife, ki velja za redno obnovo kartice oz. letno članarino za plačilne kartice z odloženim plačilom, razen imetnikov računov za mlade, ki jim banka izda oz. opravi redno menjavo brezplačno.

Storitev »oblikuj svojo kartico«, ki bo na voljo za vse nove kartice razen zlatih, banka zaračunava v skladu z veljavno tarifo nadomestil.

 
 
 
 
 
Kdaj bo banka menjala obstoječe kartice z novimi?
Kdaj bo banka menjala obstoječe kartice z novimi?
 
 

Banka bo kartice menjala:

 • samodejno ob poteku veljavnosti, določenim imetnikom bomo kartice menjali predčasno pred potekom veljavnosti (kartice, katerim poteče veljavnost v letu 2015 in 2016 bomo zamenjali v letu 2015 in kartice, katerim poteče veljavnost v letu 2017 in 2018 bomo zamenjali v letu 2016), 
 • ob spremembi tipa produkta (npr. prehoda študentske kartice (BRŠ) v občansko),
 • na željo stranke (npr. zaradi poti v tujino, želje po brezstičnem plačevanju …).


Menjava vseh kartic bo potekala vse od 1. februarja  2015 do 31. decembra 2016.
 
Zaradi dodatne varnosti bo banka po menjavi kartice (z nekajdnevnim zamikom) po pošti poslala tudi novo PIN kodo za kartico. Kartice bodo veljavne takoj, obstoječe/zapadle kartico imetniki uničijo.

 
 
 
 
 
Kje lahko stranka dviguje denar z novimi debetnimi plačilnimi karticami?
Kje lahko stranka dviguje denar z novimi debetnimi plačilnimi karticami?
 
 
Denar je možno dvigniti na bankomatih in POS terminalih, ki omogočajo sprejem Visa kartic. 
 
 
 
 
Kako z novo plačilno kartico z odloženim plačilom plačevati na obroke?
Kako z novo plačilno kartico z odloženim plačilom plačevati na obroke?
 
 
Plačilne kartice z odloženim plačilom Activa MasterCard in Activa Visa bo banka po 1. aprilu 2015 postopoma zamenjala z novimi plačilnimi karticami MasterCard in Visa, ki bodo omogočale plačevanje nakupov doma, v tujini in na spletu na 2–12 obrokov. Prav tako bodo omogočale brezstično plačevanje, možnost izbire lastne slike na kartici in možnost brezplačne spremembe osebne številke kartice (PIN) na bankomatih naše banke. 
 
 
 
 
Kako z novimi debetnimi plačilnimi karticami opravljati spletne nakupe?
Kako z novimi debetnimi plačilnimi karticami opravljati spletne nakupe?
 
 

Z novimi plačilnimi karticami imetnik varno nakupuje z vnosom enkratnega gesla, ki ga pozna le on. Način nakupovanja je enak nakupovanju z obstoječo predplačniško Visa kartico.


Varno spletno nakupovanje s predplačniško Viso in virtualno predplačniško Viso je preprosto in udobno. Verified by Visa je ob MasterCard SecurCode najsodobnejši varnostni mehanizem na področju spletnega plačevanja s plačilnimi karticami. Vse, kar potrebujete za varno spletno nakupovanje, je predplačniška Visa ali virtualna predplačniška Visa in geslo, ki ga preprosto in enostavno ustvarite ob prvem spletnem nakupu na spletnem prodajnem mestu, ki podpira Verified by Visa. Prenosni čitalec za varen spletni nakup s predplačniško Viso in virtualno predplačniško Viso ni potreben. Pri spletnih ponudnikih, ki ne podpirajo Verified by Visa, se plačilo izvede po ustaljenem postopku.

 
 
 
 
 
Kako poteka brezstično plačilo?
Kako poteka brezstično plačilo?
 
 
Brezstično plačilo vam omogoča hitro, varno in enostavno plačevanje nakupov, pri katerem svojo plačilno kartico samo približate POS terminalu, ne da bi jo vstavili v režo in vnesli osebno številko kartice (PIN). Znesek, do katerega se lahko opravi brezstična transakcija brez avtentikacije, znaša v Sloveniji 15 evrov, za zneske, višje od 15 EUR, je obvezen vnos PIN-a. 
 
 
 
 
Kje lahko plačujem s plačilnimi karticami z brezstično tehnologijo?
Kje lahko plačujem s plačilnimi karticami z brezstično tehnologijo?
 
 

Na plačilnih mestih doma in v tujini, kjer vidite znak za brezstično plačevanje.

 
 
 
 
 
Kaj pomenita oznaki Visa payWave in MasterCard® PayPass?
Kaj pomenita oznaki Visa payWave in MasterCard® PayPass?
 
 
MasterCard in Visa v okviru rešitev MasterCard PayPass in VISA payWave omogočata storitve brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami. 
 
 
 
 
Kakšna je razlika med Visa debetno kartico in Visa plačilno kartico z odloženim plačilom?
Kakšna je razlika med Visa debetno kartico in Visa plačilno kartico z odloženim plačilom?
 
 
Visa debetne kartice imajo v spodnjem desnem kotu pod logotipom Vise napis Debit, ki označuje, da gre za debetno kartico s takojšnjim plačilom iz osebnega oz. poslovnega računa. 
 
 
 
 
Kako varno je brezstično plačevanje?
Kako varno je brezstično plačevanje?
 
 
Brezstične kartice so izdelane na osnovi EMV tehnologije (čip), kar zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. V evropskih državah, kjer so najhitreje uvedli možnost brezstičnega plačevanja, niso zaznali odstopanj pri številu goljufivih transakcij. Za oznako za brezstično plačevanje je potrebno izpolnjevati predpisane standarde, med katerimi je za uporabnike najbolj bistven ta, da napravi izmenjujeta podatke na razdalji največ štirih centimetrov. 
 
 
 
 
Kako lahko uporabnik dodatno poskrbi za varnost?
Kako lahko uporabnik dodatno poskrbi za varnost?
 
 

Nekaj nasvetov:

 • kartice ne izpustite iz rok,
 • uporabljajte storitev Varnostno SMS sporočilo,
 • zapišite si telefonsko številko, ki ste jo prejeli od izdajatelja kartice (nahaja se na zadnji strani kartice), na katero lahko 24 ur na dan pokličete in prijavite izgubo ali krajo kartice.


Kartica ima enako vrednost kot denar, zato je treba z njo ravnati tako, kot ravnamo z drugimi dragocenimi stvarmi. Preberite nekaj najosnovnejših pravil, kako ravnati, da bo poslovanje s kartico varno.

 
 
 
 
 
Ali lahko imetnik brezstične kartice plačuje kot doslej (vstavi kartico v POS terminal in vnese PIN)?
Ali lahko imetnik brezstične kartice plačuje kot doslej (vstavi kartico v POS terminal in vnese PIN)?
 
 
Brezstična tehnologija je dodatna funkcionalnost na kartici. Imetnik kartice lahko kljub temu plačuje blago in storitve kot doslej. Imetnik je tisti, ki se na licu mesta odloči, ali bo na POS terminalu, ki omogoča brezstična plačila, opravil stično ali brezstično plačilo. 
 
 
 
 
Ali obstajajo omejitve glede vrednosti blaga in storitve, ki jih lahko kupim z brezstično kartico?
Ali obstajajo omejitve glede vrednosti blaga in storitve, ki jih lahko kupim z brezstično kartico?
 
 
Izvedba plačila je odvisna tako od same kartice, katere lastnosti je določila banka, kot od nastavitev POS terminalov, na katere pa banka po večini nima vpliva. Nastavitve POS terminalov se razlikujejo od države do države. V Sloveniji lahko brezstično plačamo katerikoli znesek, ki je v okviru izbranih dnevnih oz. mesečnih limitov kartice. Res pa je, da mora imetnik pri nakupih nad 15 EUR vnesti še PIN. 
 
 
 
 
Ali je možno vklopiti Varnostni SMS za nove vrste kartic na bankomatih?
Ali je možno vklopiti Varnostni SMS za nove vrste kartic na bankomatih?
 
 

Da, za debetne plačilne kartice. Za ostale plačilne kartice pa kot doslej: preko spletne banke Bank@Net ali v poslovalnici banke.


Storitev Varnostni SMS vam omogoča višji nivo varnosti poslovanja s kartico. Primerno je za vse imetnike kartic, ki želijo biti obveščeni o vsaki transakciji s plačilno kartico. Več o storitvi Varnostno SMS sporočilo.

 
 
 
 
 
Ali se lahko brezstična tehnologija uporablja za dvig gotovine na bankomatih?
Ali se lahko brezstična tehnologija uporablja za dvig gotovine na bankomatih?
 
 
Ne, brezstično plačevanje oz. tehnologija omogoča le plačevanje blaga in storitve na za to označenih plačilnih mestih doma in po svetu, ne pa tudi dvigovanja gotovine. 
 
 
 
 
V kolikor ima imetnik kartic več kot eno brezstično kartico v denarnici, kako ve, da gre plačilo iz želene kartice?
V kolikor ima imetnik kartic več kot eno brezstično kartico v denarnici, kako ve, da gre plačilo iz želene kartice?
 
 
POS terminali lahko naenkrat preberejo podatke le z ene kartice. V primeru, ko imetnik POS terminalu približa denarnico, v kateri ima več brezstičnih kartic, lahko POS terminal transakcijo zavrne ali pa bremeni naključno kartico. Zato imetnikom kartice svetujemo, da naj pred izvedbo brezstičnih plačil vedno vzamejo kartico iz denarnice.  
 
 
 
 
Kako lahko stranka izbere lasten motiv ali motiv iz galerije aplikacije »Oblikuj svojo kartico«, še preden banka menja kartico?
Kako lahko stranka izbere lasten motiv ali motiv iz galerije aplikacije »Oblikuj svojo kartico«, še preden banka menja kartico?
 
 
Pred menjavo kartice, o čemer vas bomo obveščali tudi s posebnim opisom, priloženim k mesečnim izpiskom (po pošti in preko spletne banke), lahko iz aplikacije »Oblikuj svojo kartico« za kartice, ki bodo to omogočale, izberete lastni motiv ali motiv iz galerije. ID številko slike pa sporočite preko spletne banke Bank@Net oz. v svojo poslovalnico. Izbirate lahko med slikami iz bančne galerije ali naložite svojo. 
 
 
 
 
Kaj je pogoj za pridobitev plačilne kartice debetna Visa?
Kaj je pogoj za pridobitev plačilne kartice debetna Visa?
 
 

Kartico debetna Visa prejme vsak imetnik osebnega računa pri Novi KBM. Ali boste s kartico lahko tudi poslovali kot s plačilno kartico, pa je odvisno od primernosti vašega poslovanja. Če ne poslujete v okviru dobroimetja na računu, je lahko vaša kartica samo identifikacijski dokument osebnega računa za poslovanje na bančnem okencu.

 

Za vse, ki poslujejo v skladu s postavljenimi normami, pa je kartica debetna Visa mednarodna plačilna kartica za gotovinsko (dvigi in pologi gotovine v bančnih poslovalnicah in na bankomatih) in negotovinsko poslovanje (plačevanje blaga in storitev na klasičnih prodajnih mestih in preko spletne trgovine).

 

Ob izdaji in ob vsakokratni zamenjavi kartice se plača nadomestilo v višini veljavne tarife nadomestil Nove KBM.

  
 
 
 
 
Kaj storiti v primeru izgube ali kraje plačilne kartice?
Kaj storiti v primeru izgube ali kraje plačilne kartice?
 
 
Izgubo ali krajo kartice takoj prijavite na telefonsko številko (05) 6661 256 za kartice Activa Maestro/MasterCard/Visa oz. na telefonsko številko (01) 583 41 83 za kartice Karanta, Predplačniška Visa, Debetna Visa, MasterCard in Visa. Telefonski številki sta dosegljivi 24 ur na dan. Prav tako o izgubi ali kraji kartice čim prej obvestite svojo bančno poslovalnico. Telefonska številka je zapisana na vseh plačilnih karticah na hrbtni strani, zgornji rob levo.  
 
 
 
 
Kako lahko dvignem denar, če sem izgubil bančno kartico Activa Maestro/Debetna Visa? Kaj moram vedeti preden lahko dvignem denar, če nimam kartice?
Kako lahko dvignem denar, če sem izgubil bančno kartico Activa Maestro/Debetna Visa? Kaj moram vedeti preden lahko dvignem denar, če nimam kartice?
 
 
Najprej je potrebno v bančni poslovalnici preklicati izgubljeno kartico. Za preklic je potreben identifikacijski dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, ..). Če tega nimate, vas lahko identificira oseba (se identificira z enim od osebnih dokumentov), ki vas pozna. Na podlagi opravljenega preklica dobite dokument o preklicu s katerim lahko poslujete (dvigujete, polagate gotovino, plačujete položnice iz računa, prenašate sredstva..). S tem dokumentom poslujete dokler ne dobite nove kartice Activa Maestro/debetna Visa.   
 
 
 
 
Kako v primerih kraje/izgube kartice?
Kako v primerih kraje/izgube kartice?
 
 
Kartico imetnik takoj blokira, ali v poslovalnici banke ali pa s klicem na številko klicnega centra, objavljeno na naši spletni strani, v spletni banki Bank@Net, mobilni banki mBank@Net. Številko si lahko shranite, prepišete tudi s hrbtne strani plačilne kartice. 
 
 
 
 
Izgubil (pozabil) sem osebno številko PIN. Ali mi banka lahko izda novo številko?
Izgubil (pozabil) sem osebno številko PIN. Ali mi banka lahko izda novo številko?
 
 

Če ste številko PIN izgubili ali pozabili, vam banka ne more dati nove. Določanje številke PIN je pomemben element varovanja poslovanja s plačilno kartico. Ta številka se po zapisu v dokument, ki ga prejmete po pošti, in po opravljenem aktiviranju nikjer ne shranjuje, niti v banki.


V tem primeru vam banka proti plačilu v skladu z veljavno tarifo nadomestil izda novo kartico z novim PIN-om.

 
 
 
 
 
Varčevanje in depoziti
Varčevanje in depoziti
 
 
Lahko za istega novorojenčka odprejo varčevanje starši in stari starši?
Lahko za istega novorojenčka odprejo varčevanje starši in stari starši?
 
 
Za novorojenčka lahko varčevanje sklenejo samo starši ali njihovi zakoniti skrbniki. 
 
 
 
 
Ali lahko z varčevanjem, ki ga odpremo za novorojenčka, otrok prav tako sodeluje v Dindinovem nagradnem varčevanju?
Ali lahko z varčevanjem, ki ga odpremo za novorojenčka, otrok prav tako sodeluje v Dindinovem nagradnem varčevanju?
 
 
Tudi novorojenčki lahko sodelujejo v Dindinovem nagradnem varčevanju. 
 
 
 
 
Ali lahko uveljavljam darilo banke pri otvoritvi rentnega varčevanja in pri otvoritvi Varčevanja z odpovednim rokom?
Ali lahko uveljavljam darilo banke pri otvoritvi rentnega varčevanja in pri otvoritvi Varčevanja z odpovednim rokom?
 
 

Ob sklenitvi kateregakoli varčevanja, vam podarimo 25 EUR. V primeru,da želite starši za novorojenčka odpreti več vrst varčevanj, lahko novorojenčka obdarimo zgolj za eno vrsto varčevanja (ali za VOR ali za RV ali ZA-TO!)

 
 
 
 
 
Ali lahko dobim darilo banke ob rojstvu otroka tudi, če mamica v porodnišnici ni prejela pisma banke?
Ali lahko dobim darilo banke ob rojstvu otroka tudi, če mamica v porodnišnici ni prejela pisma banke?
 
 
Pismo ni pogoj za darilo banke. Oglasite se v najbližji poslovalnici z otrokovim rojstnim listom in njegovo davčno številko in uredili bomo vse potrebno.  
 
 
 
 
Kako se pri rentnem varčevanju obrestujejo sredstva v dobi izplačevanja rente?
Kako se pri rentnem varčevanju obrestujejo sredstva v dobi izplačevanja rente?
 
 
Sredstva na rentnem varčevanju se v dobi izplačevanja rente obrestujejo po enako visoki obrestni meri, kot velja za čas varčevanja.  
 
 
 
 
Kako dolgo morajo sredstva mirovati, preden se izplačajo?
Kako dolgo morajo sredstva mirovati, preden se izplačajo?
 
 
Po zadnjem pologu sredstev ob koncu izbrane dobe varčevanja morajo sredstva mirovati le 1 mesec, nato jih je že mogoče izplačati. 
 
 
 
 
Do kdaj se moram odločiti, ali želim izplačilo privarčevanega denarja v enkratnem znesku ali z mesečnimi izplačili?
Do kdaj se moram odločiti, ali želim izplačilo privarčevanega denarja v enkratnem znesku ali z mesečnimi izplačili?
 
 
Odločitev nam morate sporočiti, preden nastopi doba mirovanja sredstev. 
 
 
 
 
Do kdaj se moram odločiti, kdo bo upravičen do privarčevanega denarja iz rentnega varčevanja?
Do kdaj se moram odločiti, kdo bo upravičen do privarčevanega denarja iz rentnega varčevanja?
 
 
Odločitev nam morate sporočiti, preden nastopi doba mirovanja sredstev.  
 
 
 
 
Kaj storiti v primeru, da z rentnim varčevanjem ne morem več nadaljevati?
Kaj storiti v primeru, da z rentnim varčevanjem ne morem več nadaljevati?
 
 
Če morda zaradi nezmožnosti plačevanja z varčevanjem ne morete nadaljevati, lahko zaprosite za mirovanje varčevanja (a samo za določeno obdobje) ali pa se odločite za prekinitev varčevanja. 
 
 
 
 
Ali lahko po poteku izbrane dobe rentno varčevanje podaljšam ali moram odpreti novo varčevanje?
Ali lahko po poteku izbrane dobe rentno varčevanje podaljšam ali moram odpreti novo varčevanje?
 
 
Pred potekom rentnega varčevanja vam ponudimo možnost podaljšanja varčevanja in takrat se lahko odločite za poljubno dolgo nadaljevanje rentnega varčevanja. 
 
 
 
 
Ali lahko vsako leto varčujem na isti knjižici z odpovednim rokom ali je potrebno vsako leto odpreti novo?
Ali lahko vsako leto varčujem na isti knjižici z odpovednim rokom ali je potrebno vsako leto odpreti novo?
 
 
Varčevalna knjižica ali račun sta celotno obdobje varčevanja enaka. 
 
 
 
 
Kolikšen je najnižji potreben znesek za Varčevanje z odpovednim rokom?
Kolikšen je najnižji potreben znesek za Varčevanje z odpovednim rokom?
 
 
Zneski pologov niso omejeni, zato lahko položite poljuben znesek denarja.  
 
 
 
 
Kam mi lahko nakažete obresti?
Kam mi lahko nakažete obresti?
 
 
Mesečne obresti vam lahko pripišemo h glavnici na Varčevanju z odpovednim rokom ali pa jih prenesemo na izbran vpogledni račun.  
 
 
 
 
Ali lahko sredstva na Varčevanju z odpovednim rokom dvignem takoj po pologu?
Ali lahko sredstva na Varčevanju z odpovednim rokom dvignem takoj po pologu?
 
 
Vsak položeni znesek mora ostati na računu vsaj tako dolgo, kot znaša odpovedni rok izbranega varčevanja – torej 31, 91 ali 181 dni. Vendar to še ne zadostuje, saj je za vsako izplačilo ali prenos na vpogledni račun potrebno pravočasno opraviti tudi najavo sredstev v skladu z dogovorjenim odpovednim rokom.  
 
 
 
 
Kaj se zgodi, če zamudim datum, ko depozit poteče?
Kaj se zgodi, če zamudim datum, ko depozit poteče?
 
 
Če je depozit sklenjen s fiksnim datumom zapadlosti, se sredstva ob poteku prenesejo na vpogledno vlogo. Če pa imate sklenjen depozit z avtomatskim podaljševanjem, lahko še v roku 3 dni po obnovitvi depozita uveljavljate njegovo razveljavitev. 
 
 
 
 
Je možno med vezavo znesek depozita še povečati?
Je možno med vezavo znesek depozita še povečati?
 
 
Med vezavo ni možno povečevati zneska vezave. Bolje je, da za dobo do poteka že sklenjenega depozita sklenete novo vezavo za krajše obdobje in nato oba depozita ob poteku združite v večji znesek depozita.  
 
 
 
 
Ali lahko dobivam obresti šele ob poteku depozita ali že prej?
Ali lahko dobivam obresti šele ob poteku depozita ali že prej?
 
 
Običajno se obresti pripišejo ob zapadlosti depozita, pri posameznih oblikah depozitov pa je možno izplačilo obresti tudi v krajših časovnih obdobjih. 
 
 
 
 
Kakšne so možnosti, da denar dobim pred potekom depozita, če ga potrebujem?
Kakšne so možnosti, da denar dobim pred potekom depozita, če ga potrebujem?
 
 
Če potrebujete denar pred potekom vezave, lahko zaprosite za premostitveni kredit za čas do poteka vezave.   
 
 
 
 
Ali lahko vsako leto varčujem na isti knjižici z odpovednim rokom ali je potrebno vsako leto odpreti novo?
Ali lahko vsako leto varčujem na isti knjižici z odpovednim rokom ali je potrebno vsako leto odpreti novo?
 
 
Varčevalna knjižica ali račun lahko ostane vsako leto varčevanja isti. 
 
 
 
 
Kolikšen je najnižji potreben znesek za varčevanje z odpovednim rokom?
Kolikšen je najnižji potreben znesek za varčevanje z odpovednim rokom?
 
 
Zneski pologov niso omejeni, zato lahko položite poljuben znesek denarja. 
 
 
 
 
Investitorji
Investitorji
 
 
Ali naj mali delničar proda delnice ali jih obdrži?
Ali naj mali delničar proda delnice ali jih obdrži?
 
 
Cene delnic finančnih institucij so trenutno na zelo nizkih nivojih. Razmere na trgu so takšne, da cena delnice ne odraža dejanskega stanja v bankah, še posebej ne v Novi KBM. Predvidevamo, da bodo ekonomski ukrepi vlad in centralnih bank po svetu vplivali na obrat trenda na trgu kapitala, kar bo povzročilo rast cen delnic. Pojasniti je potrebno, da je Nova KBM kljub finančni krizi poslovala z dobičkom v letih 2008 in 2009 in da je v dobri finančni kondiciji. V Novi KBM se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo dosegali dobre poslovne rezultate, ki se bodo morali odraziti tudi v rasti cen delnic. 
 
 
 
 
Zakaj se je vrednost delnice Nove KBM tako znižala?
Zakaj se je vrednost delnice Nove KBM tako znižala?
 
 

Delnica Nove KBM se je v obdobju od začetka kotacije na borzi do danes gibala podobno kot delnice drugih finančnih institucij. Za primerjavo smo vzeli Raiffeisen International, Erste bank, OTP banko, Deutsche bank, Citi Group, Agro banko in indeks MSCI banks.


10. 12. 2007 je bil prvi trgovalni dan za delnice Nove KBM. Že prvi dan je cena poskočila z IPO cene 27 EUR na 36 EUR. V tem obdobju so bili globalni delniški indeksi na najvišjih vrednostih. Delnice Nove KBM so dosegle vrh konec decembra pri 44,0 EUR, dno pa 10. 3. 2009 pri 7,6 EUR. Glede na kazalnike P/E in P/B je trenutna tržna cena Nove KBM povsem primerljiva z drugimi bankami.

 
 
 
 
 
Kaj lahko vlagatelji letos pričakujejo, smejo biti drznejši? Naj svoje premoženje hranijo na varnem? Pričakujete še en udarec ali menite, da bodo razmere precej stabilne? Kaj svetujete vlagateljem?
Kaj lahko vlagatelji letos pričakujejo, smejo biti drznejši? Naj svoje premoženje hranijo na varnem? Pričakujete še en udarec ali menite, da bodo razmere precej stabilne? Kaj svetujete vlagateljem?
 
 

V svetu prevladujeta dve teoriji o gibanju globalne ekonomske klime v letošnjem letu. Prvi trdijo, da bo kriza zelo počasi prehajala v konjunkturo. Drugi napovedujejo krizo v obliki črke »W«, kar nakazuje še eno dno. Makroekonomske napovedi so torej bolj pesimistične.Če gledamo z mikroekonomskega stališča, so bila mnoga podjetja dokaj optimistična glede na napovedi dobička za leto 2010. Kolikor bodo napovedi uresničila, lahko pričakujemo znižanje kazalnikov »price earnings« (P/E) in posledično rast delnic.


Vlagatelji bodo morali natančno preučiti potencialne investicije. Delež investicije, ki bo namenjen v bolj tvegane naložbe, je odvisen od nagnjenosti do tveganja vsakega posameznika. Če se bodo vlagatelji odločili, da bodo del portfelja investirali v delnice, morajo upoštevati preizkušeno pravilo. V času krize je najprimerneje investirati v kapitalsko močna podjetja iz defenzivnih panog, ki bodo sposobna prebroditi negativne vplive globalne krize. Za takšna podjetja se sedaj pojavljajo mnoge priložnosti za rast s prevzemi podjetij, ki so trenutno na borzah nizko vrednotena.

 
 
 
 
 
Ali ima Nova KBM še kakšne dodatne širitvene načrte?
Ali ima Nova KBM še kakšne dodatne širitvene načrte?
 
 
Nova KBM je druga največja slovenska banka in ena izmed vodilnih finančnih institucij v regiji. V skladu s sprejeto poslovno strategijo sledi svojemu cilju širjenja na nova tržišča. Banka zato želi igrati aktivno vlogo tudi na tržiščih jugovzhodne Evrope, saj jih ocenjuje kot ene izmed najbolj perspektivnih v Evropi. 
 
 
 
 
Ali nameravate v letošnjem letu povečati svojo kapitalsko ustreznost (dokapitalizacija, izdaja obveznic itd.)?
Ali nameravate v letošnjem letu povečati svojo kapitalsko ustreznost (dokapitalizacija, izdaja obveznic itd.)?
 
 
Nova KBM kljub zaostrenim pogojem na globalnih finančnih trgih posluje stabilno. Verjamemo, da se bo tak trend nadaljeval tudi v prihodnje. V primeru, da se bo (zaradi organske rasti ali akvizicij) pojavila potreba po dodatnem kapitalu, pa ga bomo zagotovili. 
 
 
 
 
Ali boste zaradi prevzema potrebovali dokapitalizacijo?
Ali boste zaradi prevzema potrebovali dokapitalizacijo?
 
 
Banka v skladu s svojo poslovno politiko upravlja s svojo kapitalsko ustreznostjo na način, da v primerih potrebe po dodatnem kapitalu iz katerega koli razloga (akvizicija in/ali organska rast) le-tega zagotovi. Trenutna kapitalska ustreznost Skupine Nove KBM (na dan 31. 12. 2009) je 11,7%. 
 
 
 
 
Credy banka nima velikega tržnega deleža na srbskem tržišču. Planirate povečanje tržnega deleža in za koliko?
Credy banka nima velikega tržnega deleža na srbskem tržišču. Planirate povečanje tržnega deleža in za koliko?
 
 
Za Novo KBM ni na prvem mestu večanje tržnega deleža. Skupina postavlja v ospredje varno poslovanje in stabilnost. Kljub temu bomo s širšo paleto produktov in storitev in večjimi možnostmi za servisiranje pravnih in fizičnih oseb v naslednjih letih povečali tržni delež 
 
 
 
 
Kakšni so dolgoročni načrti glede poslovanja Credy banke? Ali nameravate širjenje mreže?
Kakšni so dolgoročni načrti glede poslovanja Credy banke? Ali nameravate širjenje mreže?
 
 
V prvi vrsti bomo poskrbeli za učinkovito vključitev Credy banke v Skupino Nove KBM. Skupaj bomo poiskali tiste segmente delovanja banke, v katerih so mogoče izboljšave, ki bodo pripomogle k njeni večji konkurenčnosti na srbskem trgu. Veliko pozornosti pa bomo takoj na začetku in tudi v prihodnje namenili komunikaciji z zaposlenimi. Želimo si namreč, da bi Novo KBM dobro spoznali in predvsem da bi bili dobro obveščeni o naših načrtih. Prepričani smo, da bo začetno medsebojno razumevanje odločilno prispevalo k dobri interni klimi v prihodnosti. 
 
 
 
 
Zakaj ste se odločili ravno za Credy banko?
Zakaj ste se odločili ravno za Credy banko?
 
 
Credy banka je ugledna srbska finančna ustanova. Sodi med manjše srbske banke in je s tržnim deležem 0,45% uvrščena na 28. mesto. Trenutna bilančna vsota Credy banke predstavlja manj kot 2 odstotka bilančne vsote Skupine Nove KBM in zato ne predstavlja sistemskega tveganja za delovanje Skupine Nove KBM. V manjši meri lahko pomeni izvedba projekta le regionalno razpršitev portfelja Nove KBM, ki je danes v pretežni meri skoncentriran na Slovenijo. Rast Credy banke pa bo s kapitalskim vstopom temeljila na pridobivanju novih strank, ponudbi dodatnih produktov in privabljanju slovenskih podjetij, ki poslujejo v Srbiji. 
 
 
 
 
Zakaj se je Nova KBM odločila za prevzem Credy banke? Zakaj ste se odločili lastniško vstopiti v Credy banko, čeprav se letos obeta še eno zahtevno leto za banke?
Zakaj se je Nova KBM odločila za prevzem Credy banke? Zakaj ste se odločili lastniško vstopiti v Credy banko, čeprav se letos obeta še eno zahtevno leto za banke?
 
 

Nova KBM pri vstopu v Credy banko zasleduje svoje strateške razvojne cilje širitve na trge JV Evrope, ki jih je začrtala v strategiji banke in Skupine za obdobje 2008-2013. Ker postaja Slovenija z rastjo trga vse bolj nasičen trg, pomeni lastniški vstop v Credy banko priložnost povečevanja obsega in dobičkonosnosti poslovanja ter na ta način izpolnjevanje zadanih ciljev Skupine Nove KBM.


Ob tem velja srbski trg za enega najbolj perspektivnih finančnih trgov na področju JV Evrope. Srbski bančni sistem je sicer manj razvit kot slovenski, vendar pa ima velik potencial in pomeni ogromno razvojnih priložnosti na področju uvedbe novih produktov. Vstop na srbski trg je bil skrbno premišljen, hkrati pa tudi poslovni rezultati preteklega leta govorijo v prid temu, da banka in Skupina Nove KBM poslujeta dobro.

 
 
 
 
 
Zanima me, ali v letošnjem letu pričakujete obrat na pozitivno, predvsem z vidika oslabitev in rezervacij, ki ste jih banke lani oblikovale za skoraj pol milijarde evrov. Ali bo tudi letos številka takšna, večja ali manjša?
Zanima me, ali v letošnjem letu pričakujete obrat na pozitivno, predvsem z vidika oslabitev in rezervacij, ki ste jih banke lani oblikovale za skoraj pol milijarde evrov. Ali bo tudi letos številka takšna, večja ali manjša?
 
 
Pričakujemo, da bo letošnje leto za finančne in druge gospodarske subjekte podobno zahtevno kot preteklo leto. Glede oslabitev in rezervacij gre zato pričakovati podobne trende. Kljub temu je potrebno izpostaviti rahlo izboljšanje gospodarske situacije in bolj pozitivne napovedi glede poslovanja v letu 2010 s strani mnogih podjetij. Napoved poslovanja Nove KBM in Skupine Nove KBM smo objavili in je dosegljiva na spletni strani in na portalu Ljubljanske borze SEOnet.  
 
 
 
 
Zanima me napoved in pričakovanje poslovnih rezultatov za leto 2010.
Zanima me napoved in pričakovanje poslovnih rezultatov za leto 2010.
 
 

Letošnje leto bo za banke kakor tudi za druge finančne institucije in gospodarske subjekte zahtevno in bo terjalo veliko naporov za dosego načrtovanih rezultatov. Negotove razmere nas še močneje vzpodbujajo k iskanju novih priložnosti in novih izzivov.


V Novi KBM se bomo letos osredotočili predvsem na varnost in stabilnost pri poslovanju, krepili bomo poslovanje banke s komitenti, zniževali stroške poslovanja in uresničevali zastavljene strateške projekte. Veliko energije nameravamo v prihodnje vložiti v ustrezno zagotavljanje virov, širitev Skupine Nove KBM, nadaljnjo racionalizacijo poslovnih procesov in v povečanje kakovosti naših storitev. V prihodnjih poslovnih letih bo banka sledila jasno začrtanim usmeritvam in ciljem, ob tem pa bo pripravljena na ustrezno ukrepanje ob nastalih spremembah v okolju.


Naši načrti za leto 2010 so kljub kriznim razmeram ambiciozni. V obdobju po krizi vidimo veliko izzivov in priložnosti. Imamo dobre predpostavke za nadaljnjo rast in razvoj. Planiranje poslovne politike in finančnega načrta za leto 2010 je potekalo na podlagi izhodišč, ki temeljijo na jesenskih napovedih Urada za makroekonomske analize, Evrostata in ECB. Načrtovana bilančna vsota Skupine Nove KBM za leto 2010 znaša 5.953,7 milijona evrov in bo v primerjavi z bilančno vsoto Skupine Nove KBM po stanju na dan 31.12.2009 večja za 2,9 odstotka. Skupina Nove KBM načrtuje v letu 2010 dobiček iz rednega poslovanja v višini 41,7 milijona evrov in čisti dobiček v višini 34,8 milijona evrov.

 
 
 
 
 
Vrednostni papirji
Vrednostni papirji
 
 
Kdaj dobim sredstva od prodaje vrednostnih papirjev na svoj transakcijski račun?
Kdaj dobim sredstva od prodaje vrednostnih papirjev na svoj transakcijski račun?
 
 
- V primeru prodaje vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi so sredstva na vaš osebni račun nakazana dva delovna dneva od prodaje
- V primeru prodaje vrednostnih papirjev na tujih borzah so sredstva na vaš osebni račun nakazana do tri delovne dni od dneva prodaje
 
 
 
 
 
Kdaj poteka trgovanje z vrednostnimi papirji?
Kdaj poteka trgovanje z vrednostnimi papirji?
 
 
- Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi poteka med 9.30 in 13.00 uro, vsak delovni dan
- Čas trgovanja na tujih borzah je odvisen od lokacije borze
 
 
 
 
 
Bank@Net
Bank@Net
 
 
Ali lahko stanje na svojem računu spremljam tudi preko Bank@Neta?
Ali lahko stanje na svojem računu spremljam tudi preko Bank@Neta?
 
 
Seveda, stanje na svojem računu lahko spremljaš tudi elektronsko – preko Bank@Neta, kjer imaš poleg preverjanja stanja tudi možnosti opravljanja različnih bančnih storitev – npr. prenosi sredstev, plačilo obveznosti… 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja