Nova KBM
 

Podpis kupoprodajne pogodbe za 89.53% KBM Banke d.d. | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Podpis kupoprodajne pogodbe za 89.53% KBM Banke d.d.

18 februar 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM d.d. je kot prodajalec z Andrejem Jovanovićem in Bojanom Milovanovićem kot kupcema, dne 17. 2. 2016 in po predhodnem prejetem soglasju nadzornega sveta Nove KBM sklenila pogodbo o prodaji in nakupu 546.683 delnic v družbi KBM Banka d. d., kar predstavlja 89,53 odstotkov vseh izdanih delnic te družbe.

Zaključek transakcije se pričakuje v obdobju, ki je običajen za tovrstne transakcije. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe Nove KBM od 18. 2. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.