Nova KBM
 

Plačilne storitve in eračuni | NKBM

Plačilne storitve in eračuni

 

PLAČILNE STORITVE IN E-RAČUNI

 

Obstoječe številke računov bodo, predvidoma dva meseca po spremembi številke računa, v registru transakcijskih računov pri AJPES-u ukinjene, kar lahko povzroči težave pri pripravi nalogov pri plačilih na te račune. Do takrat bo banka zagotavljala preusmeritev morebitnih prilivov.
 

Najpomembnejše prihajajoče novosti:

  • Prejemnikom plačil, ki imate z banko pogodbo za prejemanje plačil z direktnimi bremenitvami SEPA, so se le-ta avtomatsko prenesla.
  • Zamenjati morate račun prejemnika v SDD nalogih z novim računom.
  • Izdajatelje UPN nalogov prosimo, da v izogib težavam pri plačevanju za izdane UPN naloge v letu 2021 navedete novo številko računa.
  • Izdajatelji e-računov, pri izdajanju e-računov v letu 2021, ustrezno prilagodite številko transakcijskega računa pošiljatelja (zamenjajte z novo številko TRR).
  • Banka bo pravnim osebam, ki so uporabniki spletne ali mobilne banke, vse obračune zagotavljala v elektronski obliki kot e-račun ali kot pdf račun.
  • Za vsa nakazila banki uporabljate spremenjen poravnalni račun banke SI56 0400 0070 0000 150. Za vsa plačila na novi račun se uporablja BIC koda banke: KBMASI2X.
  • Plačilni nalogi, ki ste jih vpisali v obstoječe elektronske banke (Abanet com, Abacom) ali mobilne banke Abamobi com z želenim datumom izvršitve v letu 2021, so se prenesli na novi račun in jih boste po novem lahko urejali in spremljali v novi spletni/mobilni banki.
 

Če nastopate v vlogi izplačevalca plač, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov migracijatrr@nkbm.si, da vas seznanimo z načinom pridobitve novih številk računov prejemnikov plačil na račune, odprte pri Novi KBM.VEČ O PLAČILNIH STORITVAH

 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.