Nova KBM
 

Plačilne storitve in eračuni | NKBM

Plačilne storitve in eračuni

 

PLAČILNE STORITVE IN E-RAČUNI

 

Obstoječe številke računov bodo, predvidoma dva meseca po spremembi številke računa, v registru transakcijskih računov pri AJPES-u ukinjene, kar lahko povzroči težave pri pripravi nalogov pri plačilih na te račune. Do takrat bo banka zagotavljala preusmeritev morebitnih prilivov.

Najpomembnejše prihajajoče novosti:

 
  • Prejemnikom plačil, ki imate z banko pogodbo za prejemanje plačil z direktnimi bremenitvami SEPA, se le-ta avtomatsko prenese.
  • Po poenotenju bo treba zamenjati račun prejemnika v SDD nalogih z novim računom.
  • Izdajatelje UPN nalogov prosimo, da v izogib težavam pri plačevanju za izdane UPN naloge v letu 2021 navedete novo številko računa.
  • Izdajatelji e-računov, pri izdajanju e-računov po 1 januarju 2021, ustrezno prilagodite številko transakcijskega računa pošiljatelja (zamenjajte z novo številko TRR).
  • Banka bo pravnim osebam, ki so uporabniki spletne ali mobilne banke, vse obračune zagotavljala v elektronski obliki kot e-račun ali kot pdf račun.
  • Po spremembi številke računa vas prosimo, da za vsa nakazila banki uporabljate spremenjen poravnalni račun banke SI56 0400 0070 0000 150. Za vsa plačila na novi račun se uporablja BIC koda banke: KBMASI2X.
  • Plačilni nalogi, ki ste jih vpisali v obstoječe elektronske banke (Abanet com, Abacom) ali mobilne banke Abamobi com z želenim datumom izvršitve v letu 2021, se bodo prenesli na novi račun in jih boste po novem lahko urejali in spremljali v novi spletni/mobilni banki.

Če nastopate v vlogi izplačevalca plač, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov migracijatrr@nkbm.si, da vas seznanimo z načinom pridobitve novih številk računov prejemnikov plačil na račune, odprte pri Novi KBM.


VEČ O PLAČILNIH STORITVAH 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.