Nova KBM
 

Plačila in urnik plačilnega prometa | NKBM

Se sprašujete kdaj bo izvršen vaš plačilni nalog? Oglejte si urnik domačega in čezmejnega plačilnega prometa za potrošnike, podjetnike in zasebnike.

URNIKI PLAČILNEGA PROMETA

Urniki domačega in čezmejnega plačilnega prometa za potrošnike, podjetnike in zasebnike. Prevrite prednosti, zakaj se odločiti za e-račune.
 

URNIK OPRAVLJANJA DOMAČIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ ZA POTROŠNIKE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE

Bank@Net / mBank@Net
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM vsak dan, 24 ur na dan isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM vsak delovni dan banke do 16:45 isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan
Množično SEPA plačilo **** 15:00 isti dan

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut.

**** Velja za podjetnike in zasebnike.
SEPA direktne obremenitve**** preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Po osnovni shemi CORE 07:00 D***** + 1 dan
Po medpodjetniški shemi (B2B) 07:00 D***** + 1 dan
Preklic pred izvršitvijo (SDD)   D - 1 dan

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.
E - Računi preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)
Bančno okence
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Nujna plačila** 15:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov v Novi KBM 17:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov pravnih oseb pri Novi KBM 16:45* isti dan
Dvig gotovine z računov pri banki 17:00* isti dan
Predložitev menice na unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30* na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut.
Bankomati
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Univerzalni plačilni nalog 14:00 isti dan
Univerzalni plačilni nalog (UPN)
Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog, ki ga lahko uporabljate za domača in čezmejna plačila v evrih:
 • za negotovinska plačila (kreditna plačila),
 • za gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini),
 • za polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na plačilni račun pri matični banki)
 • in za dvig gotovine.

Več informacij o uvedbi univerzalnega plačilnega naloga najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, kjer vam je na voljo tudi brezplačni program za izpis UPN.
Direktna obremenitev SEPA
Direktna obremenitev je primeren način plačila za plačilo rednih mesečnih obveznosti (telefon, elektrika, voda..) pri čemer vam ni potrebno skrbeti za pravočasno izvedbo saj za vse poskrbimo mi.

Za poravnavo obveznosti morajo biti sredstva na računu na razpolago skladno z urnikom opravljanja plačilnih storitev. Če na dan izvedbe na računu nimate razpoložljivih sredstev za plačilo, se le to ne izvede o čemer vas tudi obvestimo.
Trajni nalog
Trajni nalog je namenjen plačilu mesečnih obveznosti pri katerih je znesek plačila vedno enak (npr. obrok kredita, varčevanja... ). Za poravnavo obveznosti morajo biti sredstva na računu na razpolago že en dan pred datumom izvedbe plačila. Če na dan izvedbe na računu nimate razpoložljivih sredstev za plačilo, se le to ne izvede o čemer vas tudi obvestimo.
Domače plačilo
Je plačilo prejemnikom v Sloveniji v EUR ali ostalih valutah držav članic EU/EGP: GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechenstein), PLN, BGN, HUF, CZK, HRK.  

*EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein
Opcije stroškov plačil: SHA, BEN in OUR
Tri različne vrste stroškov: SHA, BEN in OUR, določajo plačnika stroškov v zvezi s transakcijo. Za opcijo stroškov se dogovorita poslovna partnerja, torej kupec (plačnik) in dobavitelj (prejemnik plačila), ob sklenitvi posla.
 
Opcija SHA je najbolj pogosta v praksi in pomeni, da vse stroške transakcije, ki so nastale na strani banke pošiljateljice plača plačnik, stroške, ki so nastali na strani banke prejemnice, pa plača prejemnik plačila, kar pomeni, da si izplačilna banka znesek prilivnega nadomestila odtegne (takoj ali naknadno) od zneska nakazila. V tem primeru plača prejemnik plačila tudi morebitne stroške posredniških bank.

Opcija BEN pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi prejemnik plačila.

Opcija OUR pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi plačnik.

Nova KBM izvršuje čezmejne transakcije v okviru zakonsko dopustnega načina: t.j. z opcijo stroškov SHA, z opcijo stroškov OUR in BEN pa v nobenem primeru, saj zakonsko ni dovoljena.
Čezmejno plačilo
Je plačilo med državama članicama EU ali EGP* v EUR ali ostalih valutah držav članic EU/EGP: GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechtenstein), PLN, BGN, HUF, CZK in HRK.
 
*EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein
Regulirano čezmejno plačilo
Je plačilo med državama članicama EU ali EGP* v EUR in mora vsebovati:
 • IBAN prejemnika plačila,
 • znesek
 • BIC-SWIFT kodo prejemnikove banke,
 • opcijo deljenih stroškov z oznako »SHA«, kar pomeni, da vsak udeleženec plača stroške svoje banke za izvedbo oziroma prejem plačila
*EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein
 
Omejeno poslovanje z Iranom
Nova KBM ne posluje z iranskimi subjekti, ki so :
 • država Iran ali katerikoli organ te države,
 • katerakoli fizična oseba v Iranu ali oseba s prebivališčem v Iranu (tu niso zajeti prenosi sredstev od iranskega državljana, ki nima prebivališča v Iranu na slovenskega državljana),
 • katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu,
 • katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov (vključno podružnice iranske družbe, ki se ne nahaja v Iranu).
Omejevalni ukrepi
Nova KBM na podlagi zakonskih zahtev ter poslovne odločitve v celoti upošteva omejevalne ukrepe, ki jih zoper subjekte (pravne, fizične osebe, gospodarske družbe, države ali drugo, odvisno od sprejetega ukrepa) uvede mednarodna skupnost.
Banka pri svojem poslovanju dosledno upošteva EU/FBE, OZN in OFAC listo omejevalnih ukrepov. Upoštevanje omejevalnih ukrepov se izraža v obliki popolne prepovedi poslovanja: Nova KBM ne vzpostavlja poslovnih razmerij ali izvaja plačilih transakcij s subjekti, ki so umeščeni na navedene liste omejevalnih ukrepov. 


Nova KBM na podlagi poslovne odločitve ne sklepa poslovnih razmerij ali izvaja transakcij s subjekti, ki so kakorkoli neposredno ali posredno povezani s subjekti iz Sirije, Sudana, Kube, Severne Koreje ali področja Krima in sicer:

- državo ali katerim koli organom te države,
- katerokoli fizično osebo v tej državi ali s prebivališčem v tej državi,
- katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom, ki ima sedež v tej državi ter 
- katerokoli pravno osebo, subjektom ali organom v tej državi ali zunaj nje, ki so v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov.
Transkacije v vrednosti 15.000 EUR in več
Banka je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri izvajanju plačil v vrednosti 15.000 EUR in več (posamične ali več med seboj očitno povezanih transakcij) zavezana pridobiti podatke o namenu in prejemniku. V takšnih primerih bomo od vas potrebovali podatke o namenu plačila (npr. račun št..., pogodba o..., avans za..., predračun št…) ter popolne podatke o prejemniku: ime in priimek, stalno prebivališče oz. naziv in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena (ulica, hišna številka, kraj in država).

  SVETUJEMO VAM

 
 
  pri izbiri plačilnega instrumenta kot oblike zavarovanja plačila za različne vrste mednarodnih poslov,
 
  pri izbiri najustreznejše bančne zveze, ki vpliva na hitrost in stroške prenosa sredstev pri oceni poslovnih tveganj v mednarodnih poslih na podlagi bonitetnih in drugih poslovnih informacij,
 
  ustrezne opcije stroškov, strukture plačil in ostalih plačilnih instrukcij,
na vaše želje in potrebe izdelujemo poročila, potrdila, pridobivamo in posredujemo informacije na druge (slovenske in tuje) banke,
 
  posredujemo informacije v tujino ter rešujemo reklamacije, realiziramo posebne aranžmaje in vas informiramo o praksi tujih bank ter novostih v plačilnih sistemih.
 

VARNO POSLOVANJE


Za vas smo na enem mestu zbrali najpogostejše prevare ter nasvete, kako se prevaram izogniti. Da boste še bolje pripravljeni na jutri.

VEČ O TEM
 
Nova KBM

ZAKAJ E-RAČUN?

 

ENOSTAVNOST
 
Na podlagi prejetega e-računa v spletni banki z enim klikom ustvarite plačilo. 

 

PREGLEDNOST


Prejeti e-računi so vam 6 mesecev na voljo v spletni banki.

 

BREZPLAČNO

Naročilo in prejemanje e-računov je brezplačno.