Nova KBM

OTP prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM | NKBM

OTP prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

OTP prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM

1 februar 2023
OBVESTILA
OTP, vodilna bančna skupina v srednji in vzhodni Evropi, je danes s pridobitvijo soglasja Agencije za varstvo konkurence izpolnila še zadnji pogoj za sklenitev transakcije prevzema Nove KBM. Kupoprodajna pogodba za prevzem Nove KBM d.d. je bila podpisana 31. maja 2021, po zaključku transakcije, ki bo sledil predvidoma v naslednjih dneh, se bo Nova KBM pridružila Skupini OTP.
 
Budimpešta, 1. februar 2023 – Skupina OTP je na slovenski bančni trg vstopila leta 2019 z nakupom SKB, sedaj pa zaključuje še eno zelo pomembno naložbo, ki temelji na pridobljenih pozitivnih izkušnjah in zaupanju v nadaljnji razvoj trga in države. Po sklenitvi transakcije se bo takoj pričel proces združitve SKB in NKBM, s čimer bo nastala največja banka v Sloveniji v segmentu kreditov in depozitov, Skupina OTP pa bo s tem postala vodilna na trgu že v peti državi v regiji.

Poleg stabilnega in dobičkonosnega poslovanja želi Skupina OTP aktivno prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva. Komitentom namerava ponuditi najsodobnejše, hitre in dostopne finančne storitve, tako znotraj poslovne mreže kot prek naprednih digitalnih kanalov. Poleg tega bo banka OTP posebno pozornost namenila razvoju hitrih kreditnih produktov z realnimi pogoji za mala in srednja podjetja (MSP), kar bo prispevalo k njihovemu nadaljnjemu uspešnemu poslovanju in razvoju.

Skupina OTP namerava prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva ne le na bančnem, ampak tudi na drugih področjih. Načrte za gradnjo nepremičninskega projekta Emonika so že posredovali v soglasje pristojnemu ministrstvu. Na dolgo zapostavljeni lokaciji v središču Ljubljane je predvidena gradnja hotela, stanovanj, pisarn in nakupovalnega središča s približno 85.000 kvadratnimi metri bruto najemnih površin. S povezanimi infrastrukturnimi izboljšavami bo s tem lokacija postala ena najlepših središčnih točk v prestolnici in bo oživila celotno širšo sosesko mesta.

Bančna skupina, ki je trenutno prisotna v 11 državah, bo po zadnjem prevzemu v Uzbekistanu svojo regijsko prisotnost razširila na 12 držav, namerava podpirati tako MSP kot velika lokalna podjetja pri vstopu na tuje trge in širitev v tujino prek medsebojno koristnih partnerstev. OTP Bank želi vzpostaviti pošteno in učinkovito sodelovanje z vsemi svojimi poslovnimi partnerji.

Skupina OTP se zahvaljuje Agenciji za varstvo konkurence za pozitivno odločitev o odobritvi transakcije nakupa Nove KBM.

O Skupini OTP:
Prevladujoča in najhitreje rastoča bančna skupina v srednji in vzhodni Evropi je prisotna v 11 državah in se po prevzemu NKBM še naprej širi, trenutno pa se pripravlja na zaključek svojega zadnjega prevzema zunaj regije, v Uzbekistanu. 33.000 zaposlenih v Skupini OTP nudi svojim skoraj 16 milijonom komitentom svetovno primerljive digitalne storitve in fizično poslovanje z mrežo več kot 1.400 poslovalnic. Po podatkih iz septembra 2022 bilančna vsota Skupine OTP presega 80 milijard evrov, ki jo bo NKBM še povečala za več kot 10 milijard evrov. Od leta 1995 Banka OTP kotira na borzi v Budimpešti in ima diverzificirano lastniško strukturo s tujimi in madžarskimi institucionalnimi vlagatelji, kot tudi velikim deležem madžarskih prebivalcev med delničarji.