Nova KBM

ODZIV NA OČITKE IN NERESNIČNE OBJAVE V ODDAJI TARČA na RTV Slovenija | NKBM

ODZIV NA OČITKE IN NERESNIČNE OBJAVE V ODDAJI TARČA na RTV Slovenija

Začnite tipkati, kar iščete

Odziv na očitke in neresnične objave v oddaji Tarča na RTV Slovenija

8 november 2019
OBVESTILA
 

Nova KBM v celoti zavrača obtožbe, izrečene v oddaji Tarča na RTV dne 7. 11. 2019. Poročanje in predstavitev podatkov sta bila zavajajoča in v številnih delih neresnična. Ob tem je uredništvo oddaje iz banki neznanih razlogov zanemarilo predstavitev finančnega in pravnega položaja podjetja Agroruše ter praks vodenja le-tega, ki so nedvoumno prikazane v letnih poročilih, revizorjevih mnenjih in drugih javno dostopnih dokumentih (tudi na spletu).

Javno dostopni podatki, ki jih uredništvo nacionalne televizije ni prikazalo, pa čeprav so za prikaz celovitega dejanskega stanja po mnenju banke pomembni:

  • Od leta 1999 do danes je družba poslovala z izgubo 14 let.
  • Družba je izvedla do danes dve prisilni poravnavi, pri čemer obveznosti iz zadnje prisilne poravnave po navedbah revizorja družbe v letu 2017 družba ni izpolnila. 
  • Družba je svoja likvidna sredstva namesto za poplačilo terjatev upnikom namenila za posojila povezanim osebam oziroma osebam, povezanih s poslovodstvom; ta posojila kljub vsakoletnim zagotovilom v letnih poročilih niso bila poplačana.


Banka ni in ne more biti odgovorna za položaj omenjenega podjetja. Lastniki in vodstvo so tisti, ki so odgovorni za poslovanje svojih podjetij. 

Ob tem poudarjamo, da je vodstvo Nove KBM na prvem in edinem sestanku z g. Djurovićem dne 19. 2. 2018 jasno izpostavilo, da banka ne tolerira nikakršnih dejanj s korupcijskimi elementi. Vodstvo Nove KBM je na tem sestanku g. Djurovića pozvalo, da naznani primer, s katerim ga je seznanil in ki je bil obravnavan v oddaji Tarča dne 7. 11. 2019, organom pregona, kar pa je g. Djurović odklonil. V nadaljevanju je podala prijavo Nova KBM in je bila torej prva, ki je to storila. Ključni razlog za to je stališče banke, da ni sprejemljivo, da tretja oseba prikazuje neresnične okoliščine in obljublja storitve v Novi KBM, ki so ne le nemogoče, ampak tudi nezakonite. Banka je o vložitvi naznanitve suma kaznivega dejanja tudi nemudoma obvestila g. Djurovića in v nadaljevanju aktivno sodelovala z organi pregona. Posnetke, ki jih je na omenjenem sestanku prejela od g. Djurovića in ki jih je včeraj na nacionalni televiziji izven konteksta prikazala novinarka, je policiji izročila Nova KBM.

Nova KBM pod novim lastništvom in vodstvom dokazuje, da tudi z načinom postopanja v tem primeru posluje v celoti v skladu z načeli odgovornega gospodarja, upoštevajoč predpise s področja upravljanja tveganj in zakonodaje ter da zasleduje najvišje standarde korporativnega upravljanja. Čeprav je novo vodstvo podedovalo številne neurejene in odprte zadeve, s katerimi se ukvarjajo organi pregona, je to vodstvo poskrbelo, da je Nova KBM izboljšala številna področja svojega poslovanja, vključno s področjem preprečevanja pranja denarja in obvladovanja tveganj. Banka je zavezana načelu KYC (Know Your Customer) oziroma »poznavanja strank«, ki ga in ga bo še naprej dosledno izvajala.

Ob tem banka poudarja, da zoper nobenega izmed njenih sedanjih uslužbencev ni v omenjeni zadevi uveden kazenski postopek, kljub izrečenim obtožbam in kljub zavajajočemu poročanju v včerajšnji oddaji Tarča. Zaradi zaščite svojih interesov, interesov komitentov, delničarjev in zaposlenih Nove KBM, bo banka ukrepala v skladu z možnostmi, ki ji jih v ta namen nudi pravni red Republike Slovenije.