Nova KBM

ODZIV NA OČITKE IN NERESNIČNE OBJAVE V ODDAJI TARČA na RTV Slovenija | NKBM

ODZIV NA OČITKE IN NERESNIČNE OBJAVE V ODDAJI TARČA na RTV Slovenija

Začnite tipkati, kar iščete

Odziv na očitke in neresnične objave v oddaji Tarča na RTV Slovenija

8 november 2019
OBVESTILA
 

Nova KBM v celoti zavrača obtožbe, izrečene v oddaji Tarča na RTV dne 7. 11. 2019. Poročanje in predstavitev podatkov sta bila zavajajoča in v številnih delih neresnična. Ob tem je uredništvo oddaje iz banki neznanih razlogov zanemarilo predstavitev finančnega in pravnega položaja podjetja Agroruše ter praks vodenja le-tega, ki so nedvoumno prikazane v letnih poročilih, revizorjevih mnenjih in drugih javno dostopnih dokumentih (tudi na spletu).

Javno dostopni podatki, ki jih uredništvo nacionalne televizije ni prikazalo, pa čeprav so za prikaz celovitega dejanskega stanja po mnenju banke pomembni:

  • Od leta 1999 do danes je družba poslovala z izgubo 14 let.
  • Družba je izvedla do danes dve prisilni poravnavi, pri čemer obveznosti iz zadnje prisilne poravnave po navedbah revizorja družbe v letu 2017 družba ni izpolnila. 
  • Družba je svoja likvidna sredstva namesto za poplačilo terjatev upnikom namenila za posojila povezanim osebam oziroma osebam, povezanih s poslovodstvom; ta posojila kljub vsakoletnim zagotovilom v letnih poročilih niso bila poplačana.


Banka ni in ne more biti odgovorna za položaj omenjenega podjetja. Lastniki in vodstvo so tisti, ki so odgovorni za poslovanje svojih podjetij. 

Ob tem poudarjamo, da je vodstvo Nove KBM na prvem in edinem sestanku z g. Djurovićem dne 19. 2. 2018 jasno izpostavilo, da banka ne tolerira nikakršnih dejanj s korupcijskimi elementi. Vodstvo Nove KBM je na tem sestanku g. Djurovića pozvalo, da naznani primer, s katerim ga je seznanil in ki je bil obravnavan v oddaji Tarča dne 7. 11. 2019, organom pregona, kar pa je g. Djurović odklonil. V nadaljevanju je podala prijavo Nova KBM in je bila torej prva, ki je to storila. Ključni razlog za to je stališče banke, da ni sprejemljivo, da tretja oseba prikazuje neresnične okoliščine in obljublja storitve v Novi KBM, ki so ne le nemogoče, ampak tudi nezakonite. Banka je o vložitvi naznanitve suma kaznivega dejanja tudi nemudoma obvestila g. Djurovića in v nadaljevanju aktivno sodelovala z organi pregona. Posnetke, ki jih je na omenjenem sestanku prejela od g. Djurovića in ki jih je včeraj na nacionalni televiziji izven konteksta prikazala novinarka, je policiji izročila Nova KBM.

Nova KBM pod novim lastništvom in vodstvom dokazuje, da tudi z načinom postopanja v tem primeru posluje v celoti v skladu z načeli odgovornega gospodarja, upoštevajoč predpise s področja upravljanja tveganj in zakonodaje ter da zasleduje najvišje standarde korporativnega upravljanja. Čeprav je novo vodstvo podedovalo številne neurejene in odprte zadeve, s katerimi se ukvarjajo organi pregona, je to vodstvo poskrbelo, da je Nova KBM izboljšala številna področja svojega poslovanja, vključno s področjem preprečevanja pranja denarja in obvladovanja tveganj. Banka je zavezana načelu KYC (Know Your Customer) oziroma »poznavanja strank«, ki ga in ga bo še naprej dosledno izvajala.

Ob tem banka poudarja, da zoper nobenega izmed njenih sedanjih uslužbencev ni v omenjeni zadevi uveden kazenski postopek, kljub izrečenim obtožbam in kljub zavajajočemu poročanju v včerajšnji oddaji Tarča. Zaradi zaščite svojih interesov, interesov komitentov, delničarjev in zaposlenih Nove KBM, bo banka ukrepala v skladu z možnostmi, ki ji jih v ta namen nudi pravni red Republike Slovenije.

 
 
Morda vas zanima tudi...
12 apr OBVESTILA Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2022 in nadaljevanje rasti v Skupini OTP (Maribor,  12. aprila 2023) Nova KBM je objavila poročilo Skupine Nove KBM in banke za poslovno leto 2022. Kot izkazuje poročilo, smo utrdili svoj položaj najdostopnejše banke v Sloveniji in odlično poslovali. Svojim strankam zagotavljamo vrhunske in celovite finančne storitve ki jih lahko v veliki meri opravijo kjer koli in kadar koli.  Nova KBM je leto 2022 zaključila z dobičkom v višini 115,6 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 106,1 milijona evrov. Hkrati z letnim smo objavili tudi ESG poročilo, ki podrobneje predstavlja našo vizijo, dejavnosti in dosežke pri uvajanju okoljskih, družbenih vidikov v poslovanje in na področju korporativnega upravljanja. 9 feb OBVESTILA Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov Bonitetna agencija Moody's Investors Service (»Moody's«) je dne 7. februarja 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Nova KBM«) z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.        Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen 6 feb OBVESTILA Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen Skupina OTP sporoča, da je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno zaključila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji. Gre za najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini Skupine OTP, ki ji omogoča, da bo postala tržni vodja že v peti državi, obenem pa z njim dodatno utrjuje tržni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi. Banka OTP je na slovenskem trgu prisotna preko svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. Rezultat povezovanja Nove KBM in SKB banke, ki se zdaj začenja ob močni podpori Skupine OTP, bo oblikovanje vodilne finančne institucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala inovativne rešitve in navdihujoče priložnosti. Med integracijo bosta banki še naprej zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. Sprememba lastništva Nove KBM za stranke ne prinaša pomembnejših sprememb.