Nova KBM
 

Odkup obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) v višini do 45.285.000,00 EUR | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Odkup obveznic Nove KBM z oznako KBM10 (ISIN: SI0022103301) v višini do 45.285.000,00 EUR

16 oktober 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Sporočilo se nanaša na odkup obveznic Nove KBM - Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor po ceni 111,50% (v nadaljevanju: Nova KBM), ki so bile izdane 14. Decembra 2012 v nominalni višini 45.285.000,00 EUR (ISIN koda SI0022103301 in CFI kodo DBFUFR, zapadlost 14. december 2017). Obvestilo se nanaša na odkup 45.285.000,00 EUR nominalne vrednosti.

 

Ponudba za odkup začne veljati z dnem objave, t.j. 16.oktobra 2015 in bo trajala do 26.oktobra 2015, do konca delovnega dne.