Nova KBM
 

Odgovornost do zunanje javnosti | NKBM

Odgovornost do zunanje javnosti v Novi KBM

ODGOVORNOST DO ZUNANJE JAVNOSTI

STRANKE

Poslovni odnosi s strankami temeljijo na medsebojnem spoštovanju, zaupnosti ter se na ustrezen način dopolnjujejo z neformalnimi, družabnimi odnosi. Kot strokovni svetovalci strankam pomagamo tudi pri pridobivanju novih znanj, mreženju, iskanju novih priložnosti za njihov posel ter jih na različne načine spodbujamo k uresničevanju družbene odgovornosti.
 

DOBAVITELJI

Banka si prizadeva za dolgoročno sodelovanje z dobavitelji in izgradnjo partnerskih odnosov. Banka v čim večji meri razvija skupno delo med zaposlenimi banke in dobavitelji ter njihovo skupno odgovornost za pravočasno izvedbo dogovorjenih nalog. Le partnerski odnos in medsebojno spoštovanje ter zaupanje so osnova za skupno večjo produktivnost in hitrejše izpolnjevanje nalog.
 
 

INVESTITORJI

Poročanje banke je transparentno, ažurno in nediskriminatorno ter usklajeno z najvišjimi komunikacijskimi standardi.
 

MEDIJI

Banka proaktivno komunicira z novinarji ter se ažurno odziva na njihova vprašanja.