Nova KBM
 

Odgovornost do zaposlenih  | NKBM

Smo družini prijazno podjetje. Naši zaposleni sodijo v skupino privilegiranih slovenskih delavcev, ki imajo boljše možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

Smo družini prijazno podjetje.

V Novi KBM smo namreč decembra 2011 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako pridružili več kot 130 slovenskim podjetjem, ki se zavedajo pomena usklajenega poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in izboljšanja upravljanja delovnih procesov.
Leva slika s senco in besedilom

   Naši zaposleni sodijo v skupino privilegiranih slovenskih delavcev, ki imajo boljše možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.   
 

OSNOVNI CERTIFIKAT


S pridobitvijo osnovnega certifikata smo se zavezali, da bomo do decembra 2014 vpeljali 13 ukrepov, ki predstavljajo obvezo za družbeno odgovorno ravnanje v prihodnje in hkrati priznanje za naše dosedanje delo in ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni, kar nam je tudi uspelo.

 
  1. Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo

2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi

3. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine

4. Otroški časovni bonus

5. Načrtovanje letnega dopusta

6. Ponovno vključevanje v delovni proces po daljši odsotnosti

7. Psihološko svetovanje in pomoč

8. Delovni čas z izbiro prihoda in odhoda

9. Ukrepi za varovanje zdravja

10. Filozofija/načela vodenja

11. Letni razgovori in individualni načrt kariernega razvoja

12. Otroci v banki

13. Novoletno obdarovanje otrok
 

NOVI UKREPI OD LETA 2015


V letu 2015 je banka pridobila še polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki pomeni potrditev dosedanjega dela na tem področju, nove zaveze pri uresničevanju vrednot usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, hkrati pa prinaša nove ugodnosti za zaposlene v obliki 5 novih ukrepov.


14. Plačana odsotnost z dela zaradi spremstva otroka, ki je v bolnišnici
15. Fleksibilni dnevni odmor
16. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
17. Korporativno prostovoljstvo
18. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri dijaških in študentskih praksah v banki

 
 

   V banki skrbimo za vodenje z zgledom, spoštovanje etičnega kodeksa in urejeno notranje komuniciranje, s čimer prispevamo k učinkovitejšim delovnim procesom, krepitvi motivacije, pripadnosti in zadovoljstvu zaposlenih.   


KODEKS RAVNANJA NOVE KBM

 
 

Nova KBM je zaželen, odgovoren in cenjen delodajalec, ki vsakemu zaposlenemu daje priložnosti za strokovni in osebnostni razvoj.

Ob rednem delu se sodelavci banke pogosto srečujemo na športnih, družabnih in kulturnih dogodkih, tako ohranjamo medsebojno povezanost ter poskrbimo za zdrav duh in zdravo telo. V okviru banke uspešno delujejo športno društvo, ženski in moški pevski zbor, sindikat, v klubih upokojencev pa se redno srečujejo naši bivši zaposleni.

V banki skrbimo tudi za varno in zdravo delovno okolje, za ozaveščanje o preprečevanju bolezni in poškodb na delovnem mestu, z dodatnim prostovoljnim zavarovanjem pa tudi za večjo finančno varnost v starosti.