Nova KBM
 

Odgovornost do naravnega okolja  | NKBM

Zavedamo se, da je zagotavljanje trajnostnega razvoja dragocen prispevek, ki ga ljudje ustvarjamo s pravilnim odnosom do naravnega okolja.

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Zavedamo se, da je zagotavljanje trajnostnega razvoja dragocen prispevek, ki ga ljudje ustvarjamo s pravilnim odnosom do naravnega okolja.
Pri vlaganjih v osnovna sredstva sledimo usmeritvi, da se odločamo za takšne investicije v opremo, prostore, računalniško infrastrukturo, ogrevanje in hlajenje, ki v najmanjši možni meri obremenjuje okolje.
 
Med zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji dejavno spodbujamo uporabo elektronske pošte in elektronskih bančnih poti, kar zmanjšuje uporabo papirja.
 
 
  Pri zbiranju in odvozu odpadnega materiala banka spoštuje vso pozitivno zakonodajo in predpise ter ves ekološko sporen odpad preda v uničenje ali reciklažo za to dejavnost registriranim organizacijam.
 
Med zaposlenimi v banki je tudi veliko posameznikov, ki kot prostovoljci sodelujejo v različnih organizacijah in akcijah, katerih poslanstvo je ohranjanje naravnih virov ter zdravega in čistega naravnega okolja.
 
Nova KBM
Nova KBM je članica Zelenega omrežja Zelene Slovenije. S tem izkazujemo zavezo in prizadevanja za okoljski, družbeni in trajnostni razvoj ter skupno odgovornost za ohranjanje naravnega okolja.