Nova KBM
 

Odgovornost do družbeno-gospodarskega okolja  | NKBM

Banka dejavno prepoznava priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispeva k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, ki presega zgolj sponzorsko sodelovanje ali donacije.

ODGOVORNOST DO DRUŽBENO-GOSPODARSKEGA OKOLJA

Banka dejavno prepoznava priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispeva k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, ki presega zgolj sponzorsko sodelovanje ali donacije.

SPONZORSTVA IN DONACIJE


Nova KBM je med vidnejšimi pokrovitelji in donatorji številnih športnih, kulturnih ter izobraževalnih in dobrodelnih prireditev po vsej Sloveniji. S svojo podporo prispeva k razvoju različnih dejavnosti, promociji pozitivnih dosežkov doma in v tujini, krepi pozitivne vrednote in prispeva h kakovosti življenja.


VEČ O SPONZORSTVIH
 

VZPODBUJANJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA


Skladno s svojimi strateškimi usmeritvami banka nenehno vzpodbuja razvoj podjetništva in inovativnega razmišljanja. Že šesto leto aktivno sodeluje z Inštitutom za raziskovanje podjetništva. V sodelovanju z njim smo razvili Podjetniški center v okviru katerega zainteresiranim podjetnikom posredujemo finančne in strokovne nasvete.

OBIŠČITE NAŠ PODJETNIŠKI CENTER
 
Vsako leto pripravljamo delavnice na različne aktualne teme, ki podjetnikom pomagajo pri pridobivanju finančnih virov in vzpodbujanju podjetniške inovativnosti. Prav tako vsako leto v banki organiziramo Poslovne dneve, kjer podjetnike izobražujemo o aktualnih poslovnih in finančnih temah, ki jim koristijo pri njihovem poslovanju.

Banka dejavno sodeluje tudi z drugimi strokovnimi organizacijami in na strokovnih dogodkih, kjer gospodarstvenikom in podjetnikom predstavlja možnosti financiranja in jim pomaga z nasveti.
 
Leva slika s senco in besedilom

OZAVEŠČANJE DRUŽBE


V okviru vsakoletne akcije Oktober je dober aktivno vzpodbujamo ljudi k razmišljanju o varčevanju, občasno pa pripravimo posebne dogodke in akcije z družbeno aktualno tematiko. Ob dejavnostih, ki jih banka izvaja sama, spremlja in podpira tudi dejavnosti tistih institucij, ki s svojim delovanjem prispevajo k boljši ozaveščenosti o pomembnih gospodarskih in družbenih temah ter krepijo pozitivne vrednote.
 
Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot strokovnjaki sodelujejo pri ozaveščanju o družbenih in gospodarskih temah, pri izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks ter tako prispevajo k izgradnji učinkovitega izobraževalnega okolja in kakovostnih kadrov.

Mnogi bančni delavci in delavke se povezujejo z izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih strokovnih organizacij in se aktivno vključujejo v strokovne projekte.