Nova KBM
 

Oddaja vloge za fizične osebe za odlog plačila obveznosti | NKBM

Oddaja vloge za fizične osebe za odlog plačila obveznosti

ODDAJA VLOGE ZA ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE

Kreditojemalci, ki zaradi spremenjenih gospodarskih razmer začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, lahko na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) in Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) zaprosite za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, tako imenovani moratorij.
 

ODDAJA VLOGE    POGOSTA VPRAŠANJA 

POSTOPEK ODDAJE VLOGE ZA ODLOG PLAČILA ZA FIZIČNE OSEBE

Prek spleta
 
Izpolnite vlogo.
 
Vlogo shranite na svoj računalnik ali mobilni telefon.
 
Vlogo natisnite in jo podpišite. Podpisano vlogo skenirajte ali slikajte z mobilnim telefonom.
 
V spodnjo formo vnesite svoje podatke in naložite izpolnjeno in podpisano vlogo.
 
Priložite dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do odloga plačila kredita.
 
Proces zaključite s pritiskom na ZAKLJUČI.
 
VLOGA ZA FIZIČNE OSEBE VLOGA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE*  *Če ste samostojni podjetnik, zasebnik ali kmetovalec in želite odlog plačila kreditnih obveznosti za potrošniški in/ali stanovanjski kredit izpolnite Vlogo za samostojne podjetnike


Potrebujete pomoč?

Vsak delovnik med 8. in 19. uro smo vam na voljo v kontaktnem centru na telefonski številki 080 1770.
 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Do kdaj moram oddati vlogo?

Kreditojemalec mora oddati vlogo najkasneje do 26.02.2021.

Kdo je upravičen podati vlogo za moratorij po interventnem zakonu?

Kreditojemalci – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Za kakšno obdobje lahko zaprosim moratorij?

V skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) lahko zaprosite za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obveznosti, ki so zapadle v plačilo od 19. 10. 2020 dalje (razglasitev druge epidemije).

Maksimalno obdobje odloga odplačevanja kredita v skladu z ZIUOPOK, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE skupno ne sme presegati 9 mesecev. To pomeni, da če vam je banka v zvezi s posamezno kreditno pogodbo že odobrila odlog plačila obveznosti v trajanju devet mesecev ali več, se šteje, da ste pravico do odloga že v celoti izkoristili.

Datum pričetka odloga ne sme biti kasnejši kot 31.03.2021. V primeru že odobrenega odloga, ki do 31.03.2021 še ni potekel oz. če do 31.03.2021 obveznosti po kreditni pogodbi še niso zapadle v plačilo, datum pričetka odloga ne sme biti kasnejši kot prvi naslednji dan, ko bi obveznosti po kreditni pogodbi prvič zapadle v plačilo.

Lahko izpolnjeno vlogo natisnem in prinesem v poslovalnico?
Skladno z varnostnimi ukrepi pristojnih institucij, ki skrbijo za zajezitev širjenja virusa covid-19, vse nenujne obiske poslovalnic odsvetujemo. Zato predlagamo, da se tudi v tem primeru obisku poslovalnice odpoveste in izkoristite možnost elektronske oddaje vloge ali oddaje vloge prek elektronskega naslova info@nkbm.si.
Lahko vlogo izpolnim v imenu svojega družinskega člana, ki ni vešč elektronskega poslovanja?
Svetujemo, da si v danih okoliščinah pomagamo po najboljših močeh. Bližnjemu seveda lahko pomagate pri izpolnjevanju vloge, vendar pazite, saj se morajo podatki v vlogi nanašati na kreditojemalca, ki mora vlogo tudi lastnoročno podpisati.
Kako bo potekala obravnava vloge?
Vsako prejeto vlogo bomo skrbno preučili. Kreditojemalec bo prejel klic iz poslovalnice, ki jo je v vlogi označil kot poslovalnico, v kateri želi podpisati dodatek h kreditni pogodbi. Vse nadaljnje korake bo kreditojemalec urejal z izbrano poslovalnico.
Za katere vrste kreditov je predvidena možnost zaprosila za odlog plačila obveznosti?
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev predvideva pod predpisanimi pogoji odlog plačila obveznosti za vse vrste kreditov, torej potrošniških in stanovanjskih.
Katere priloge je potrebno predložiti vlogi?

Vlogi priložite dokumente, ki izkazujejo, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami druge epidemije virusa, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko (npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi, odredba o čakanju na delo, sklep o znižanju mesečne plače, plačilne liste, ipd.).

Kako naj postopa kreditojemalec, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, želel pa bi zaprositi za odlog plačila obveznosti na podlagi zakona?

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) in in Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) uveljavljanje odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe predvideva tudi za kreditojemalce, ki niso državljani Republike Slovenije, vendar pod pogojem, da imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Če se je vaš finančni položaj spremenil zaradi epidemije covid-19 in nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vam svetujemo, da nas o tem obvestite preko elektronske pošte na naslov info@nkbm.si in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev.

 

Ali se bo zaradi tega spremenila obrestna mera iz obstoječe kreditne pogodbe?
Ne, obrestna mera se zaradi odloga plačila obveznosti ne spreminja.
Kako je v času odloga plačila obveznosti z zavarovanjem kredita?
Zapadlost pogodbe, ki ureja zavarovanje kreditne pogodbe, se podaljša za toliko časa, kot se podaljša zapadlost kreditne pogodbe, pri kateri se ureja odlog plačila. Zato razen podpisa dodatka niso predvidene druge aktivnosti (npr. notarska ureditev pogodbe ipd.).
Ali mora kreditojemalec o odlogu plačila obvestiti tudi poroke?
Obveščanje pogodbenih strank uredi banka.
Kako bodo obračunani stroški postopka odloga plačila obveznosti?
Stroški postopka do 12-mesečnega odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb znašajo 50 % rednih stroškov takšnega postopka, torej kreditojemalcem nudimo 50 % popust. Prav tako stroške določamo glede na vlogo in ne na posamezni aneks, kar pomeni, da če kreditojemalec z eno vlogo zaprosi za več odlogov plačil obveznosti iz različnih kreditnih pogodb, obračunamo zgolj stroške enega postopka.