Nova KBM
 

Od danes KBS banka in Nova KBM združeni | NKBM

Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve KSB banke d.d. k Novi KBM d.d. v sodni register. Z današnjim dnem sta banki združeni, KBS banka d.d. preneha poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prenesene na njeno pravno naslednico, Novo KBM d.d.

Od danes KBS banka in Nova KBM združeni

3 januar 2017
OBVESTILA
Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve KSB banke d.d. k Novi KBM d.d. v sodni register. Z današnjim dnem sta banki združeni, KBS banka d.d. preneha poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prenesene na njeno pravno naslednico, Novo KBM d.d.
 
Strankam bo združena banka s širšo mrežo poslovalnic in bankomatov, razvejano po vsej državi, postopoma še bližje in bolj dostopna. Poslovanje za stranke teče nemoteno in enako kot doslej, o spremembah in novostih pa bo Nova KBM stranke nekdanje KBS pravočasno pisno obvestila.  

Združena banka, v katero so prešli tudi zaposleni iz KBS banke, posluje z imenom Nova KBM d.d., njen sedež je še naprej v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 4. Korporativno znamko KBS bo nadomestila korporativna blagovna znamka Nove KBM in njena celostna grafična podoba.

Tudi uprava Nove KBM ostaja enaka: predsednik uprave je Robert Senica, v upravi banke so še mag. Sabina Župec Kranjc ter Josef Gröblacher in Jon Locke, ki sta svoji funkciji nastopila 1. januarja letos. John Denhof, ki ga je novembra lani nadzorni svet imenoval za novega predsednika uprave banke,  do prejema regulatornih dovoljenj za opravljanje funkcije ostaja prokurist banke. 

Vpis pripojitve v sodni register je ključen mejnik v postopku združevanja KBS banke in Nove KBM, ki sta imeli doslej skupna lastnika, globalnega upravljavca investicij Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj. Potem ko sta se septembra združili Nova KBM in Poštna banka Slovenije (PBS), ki je bila prej v 100-odstotni lastni Nove KBM, se s tokratno združitvijo nadaljujejo aktivnosti za preoblikovanje Nove KBM v vodilno banko v Sloveniji.

Združena banka Nova KBM ima sedaj 70 bančnih poslovalnic in 17 poslovnih enot za gospodarske družbe, od septembrske združitve s PBS pa posluje tudi na več kot 500 poštah in pogodbenih poštah. Nova KBM je tako banka z največjo poslovno mrežo in s 13,3–odstotnim tržnim deležem druga največja banka (po podatkih na 30.9.2016) v Sloveniji.

Dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: »Združitev Nove KBM in KBS banke pomeni pomemben korak do uresničitve strateškega cilja Apolla in EBRD - preoblikovati Novo KBM v vodilno nacionalno banko v Sloveniji. Združitveni postopki potekajo konstruktivno in strokovno, kar je zasluga zaposlenih obeh bank. V nadzornem svetu verjamemo, da bo združena banka imela še večje in širše možnosti za rast in razvoj ter nadaljnji prispevek k razvoju gospodarskega in družbenega okolja, v katerem deluje.«

Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM: »V središču delovanja združene banke Nove KBM ostajajo naše stranke. Še naprej se bomo osredotočali na zagotavljanje in nadaljnji razvoj ponudbe kakovostnih in sodobnih finančnih storitev za izpolnjevanje osebnih in poslovnih ciljev. K temu bodo pozitivno prispevale številne prednosti združitve, v okviru katere povezujemo tradicijo, talente, znanje, izkušnje in najboljše prakse treh bank: Nove KBM ter nekdanjih KBS banke in PBS.«   

Mag. Gvido Jemenšek, predsednik uprave nekdanje KBS banke: »Združena banka Nova KBM ima ob jasni strategiji  možnost postati najboljša banka v Sloveniji. S tem bodo stranke postopoma pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev in kmalu tudi širšo mrežo poslovalnic. Verjamem, da bodo k udejanjanju prihodnjih ciljev Nove KBM prispevali tudi zaposleni KBS banke z znanjem in izkušnjami, ki so jih pridobili v delovanju v mednarodni bančni mreži.«

V prihodnjih mesecih se bodo postopki v okviru združevanja Nove KBM in KBS banke nadaljevali. V načrtu je poenotenje informacijskih sistemov, postopoma pa se bodo prenesli računi strank nekdanje KBS banke v sistem Nove KBM. O datumu prenosa, novi številki bančnega računa in vseh dodatnih informacijah bo Nova KBM stranke pravočasno obvestila. Koristne informacije za stranke so objavljene tudi na spletni strani https://www.nkbm.si/rastemo-skupaj.