Nova KBM
 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev | NKBM

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, družba Nova KBM d.d. objavlja:

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

25 april 2016
OBVESTILA
Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, družba Nova KBM d.d. objavlja:
 
Družba Nova KBM d.d. je:
  • dne 22.04.2016 prejela obvestilo Slovenskega državnega holdinga, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, s katerim jo ta obvešča, da je odsvojil 10.000.000 delnic družbe Nova KBM d.d., delnica z oznako KBMS, s čimer se je njegov delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 100,00 % na 0,00 %, 
  • dne 22.04.2014 prejela obvestilo družbe BISER BIDCO S.a.r.l., 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, s katerim jo ta obvešča, da je pridobila 10.000.000 delnic družbe Nova KBM d.d., delnica z oznako KBMS, s čimer se je njegov delež glasovalnih pravic povečal iz 0,00 % na 100,00 %.