Nova KBM
 

Obvestilo o sklepih 31. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 31. skupščine delničarjev, ki je bila dne 14.7.2016.

Obvestilo o sklepih 31. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

18 julij 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 31. skupščine delničarjev, ki je bila dne 14.7.2016.
 
Zapisnik skupščine in sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Informacija o prisotnosti oz. zastopanosti delničarjev na skupščini:
1. BISER BIDCO S.a.r.l., 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  – 10.000.000 delnic in glasovalnih pravic oz. 100 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke.
 
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 18.7.2016 naprej, za obdobje najmanj 5 let.
 
 
 
31. skupščina NKBM (14.7.2016) - zapisnik.pdf (pdf, 297,58 kb)