Nova KBM
 

Obvestilo o sklepih 28. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 28. skupščine delničarjev, ki je bila dne 21.4.2016.

Obvestilo o sklepih 28. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

26 april 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 28. skupščine delničarjev, ki je bila dne 21.4.2016.
 
Sprejeti sklepi skupščine
Zapisnik skupščine in sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.
 
Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.
 
Informacija o prisotnosti oz. zastopanosti delničarjev na skupščini:
1. BISER BIDCO S.a.r.l., 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  – 10.000.000 delnic in glasovalnih pravic oz. 100 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke.
 
 
 
Zapisnik 28. skupščine (pdf, 172,00 kb)