Nova KBM
 

Obvestilo o sklepih 27. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d. | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev, ki je bila dne 20.8.2015.

Obvestilo o sklepih 27. Skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

20 avgust 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja zapisnik poteka skupščine, iz katerega so razvidni sprejeti sklepi 27. skupščine delničarjev, ki je bila dne 20.8.2015.
 
Sprejeti sklepi skupščine
Zapisnik skupščine in sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.
 
Napovedane izpodbojne tožbe
Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.
 
Informacija o prisotnosti oz. zastopanosti delničarjev na skupščini:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana – 10.000.000  delnic in glasovalnih pravic oz. 100 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke.  
 
 
Zapisnik 27. skupščine Nove KBM (pdf, 922,45 kb)