Nova KBM
 

Obvestilo o prenosu pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe za nakup družbe Summit Leasing Slovenija | NKBM

Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o prenosu pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe za nakup družbe Summit Leasing Slovenija

13 marec 2017
OBVESTILA
Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso Nova Kreditna banka Maribor d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. (NKBM) je soglašal z odločitvijo Uprave banke o pridobitvi kvalificirane naložbe v družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o (SLS). Skladno s tem je NKBM danes, 10. marca 2017, z družbo Biser Bidco S.à r.l (Biser Bidco) podpisala pogodbo o prenosu pravic in obveznosti (z Biser Bidco na NKBM) iz kupoprodajne pogodbe za poslovni delež v SLS, sklenjene 3. marca 2017. Postopek prodaje SLS bo zaključen po prejemu vseh potrebnih regulatornih dovoljenj.