Nova KBM

Obvestilo o pojavu nove spletne goljufije | NKBM

Obvestilo o pojavu nove spletne goljufije

Začnite tipkati, kar iščete

Obvestilo o pojavu nove spletne goljufije

7 junij 2018
OBVESTILA
Obveščamo vas, da smo v Novi KBM zaznali pojav nove spletne goljufije. Tokrat gre za goljufijo, pri kateri goljufi registrirajo dvojnik prave spletne domene.
 

Gre za goljufijo, pri kateri goljufi registrirajo dvojnik prave spletne domene (npr. www.podjetje.si), kjer je domena ponarejenega podjetja zelo podobna pravi (npr. www.podjetjellp.si). Namen tega je, da nato z zelo podobnega spletnega naslova ali poštnega predala »podjetja« goljufi posredujejo odgovornim za plačilni promet zahteve za nakazila na v naprej izbrani račun.

Do sedaj zaznani primeri so pokazali, da je šlo v večini primerov za nakazila na račune izven Republike Slovenije, kot pošiljatelj takšnega sporočila pa je bil v vseh primerih naveden eden izmed predstavnikov vodstva podjetja.
 

Kako ukrepati?

Z namenom preprečevanja tovrstnih zlorab vse, ki interno poslujete preko elektronske pošte na opisan način opozarjamo, da ste pri tem izjemno pozorni. Pred oddajo naloga za plačilo je tako treba preveriti:

 • ali vam je elektronski naslov znan,
 • ali ste že kdaj poslovali z računom prejemnika,
 • ali ste že kdaj poslovno sodelovali z državo prejemnico,
 • ali je besedilo brez slovničnih napak,
 • ali je takšna zahteva interna poslovna praksa,
 • ali je morebitno ime podjetja dejansko vaš poslovni partner.

Če je odgovor na katerokoli vprašanje NE, je zahteva sumljiva in jo je treba dodatno preveriti, pri čemer je potrebno:

 • podrobno preveriti elektronski naslov,
 • preveriti, ali je podjetje z navedenim računom že kdaj poslovalo,
 • pri skrbniku pogodb preveriti, ali ima podjetje poslovnega partnerja v državi računa,
 • podrobno prebrati vsebino elektronskega sporočila in posebej preveriti morebitne slovnične napake, sklanjatve, spol, zaključni pozdrav,
 • v vsakem primeru po telefonu oz. osebno preveriti tovrstno zahtevo pri tistem predstavniku vodstva podjetja, čigar ime je navedeno v podpisu.

Morebitno tovrstno dejanje lahko prijavite krajevno pristojni policijski enoti, za informacijo pa bomo hvaležni tudi pri nas. Posredujete nam jo lahko na elektronski naslov Oddelka za preprečevanje prevar: prevare@nkbm.si.