Nova KBM

Objava prospekta za javno ponudbo delnic | NKBM

Nova KBM je danes na portalu Ljubljanske ter Varšavske borze vrednostnih papirjev in na svoji spletni strani objavila prospekt za javno ponudbo delnic. S tem se je pričel vpis dokapitalizacijskih delnic, ki se bo zaključil 18. aprila. Banka namerava izdati do 13.040.989 novih delnic in na ta način zbrati do 132,4 milijona evrov neto. Pridobljena sredstva bodo namenjena financiranju nove širitvene strategije, krepitvi pozicije na trgu, nadaljnje širitve na mednarodna tržišča, optimizacije poslovanja in vodstva znotraj Skupine ter razvoja inovativnih distribucijskih kanalov. Del sredstev bo Skupina namenila tudi doseganju zahtev potencialne kapitalske ustreznosti na bančnih trgih. Delnic Nove KBM se bodo na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev bo uvrstile predvidoma v začetku maja.

Začnite tipkati, kar iščete

Objava prospekta za javno ponudbo delnic

4 april 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes na portalu Ljubljanske ter Varšavske borze vrednostnih papirjev in na svoji spletni strani objavila prospekt za javno ponudbo delnic. S tem se je pričel vpis dokapitalizacijskih delnic, ki se bo zaključil 18. aprila. Banka namerava izdati do 13.040.989 novih delnic in na ta način zbrati do 132,4 milijona evrov neto. Pridobljena sredstva bodo namenjena financiranju nove širitvene strategije, krepitvi pozicije na trgu, nadaljnje širitve na mednarodna tržišča, optimizacije poslovanja in vodstva znotraj Skupine ter razvoja inovativnih distribucijskih kanalov. Del sredstev bo Skupina namenila tudi doseganju zahtev potencialne kapitalske ustreznosti na bančnih trgih. Delnic Nove KBM se bodo na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev bo uvrstile predvidoma v začetku maja.
 

Ponudba zajema do 13.040.989 novih navadnih delnic, izdanih na osnovi povečanja odobrenega delniškega kapitala banke. Sredstva, ki jih banka namerava zbrati s pomočjo javne ponudbe delnic, naj bi znašala približno 132,4 milijona evrov. Izračun je izdelan na osnovi pričakovanja, da bodo vse delnice, vključene v javno ponudbo, prodane po maksimalni ceni.


V ponudbi je določen cenovni razpon od 8,00 do 10,50 evra za eno delnico ter maksimalna cena v višini 10,50 evra. Obstoječi delničarji in manjši investitorji v Sloveniji bodo svoje ponudbe v obdobju od 4. aprila 2011 do dneva oblikovanja končne cene, ki bo predvidoma 14. aprila,  oddali po maksimalni ceni, po tem obdobju pa le po končni ponudbeni ceni, presežek pa jim bo banka nakazala v 15 dneh po objavi rezultatov, ki bo predvidoma 26. aprila. Ponudbena cena v nobenem primeru ne bo višja od maksimalne cene in bo ista za obstoječe delničarje, male vlagatelje in institucionalne vlagatelje.


Delnice, ki so predmet javne ponudbe, so dostopne  obstoječim delničarjem, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico in vpišejo odstotek delnic, ki ne presega njihovega že obstoječega deleža v delniškem kapitalu banke, malim vlagateljem ter institucionalnim investitorjem v Sloveniji in na Poljskem. Obstoječi delničarji ali mali vlagatelj lahko delnice vpišejo in vplačajo med vključno ponedeljkom, 4. aprilom od 9.00 do vključno ponedeljka, 18. aprila 2011. Delnice lahko vpišejo v delovnem času vseh poslovalnic Nove KBM, ki so objavljene na spletni strani  Nove KBM. Vpis za institucionalne investitorje bo potekal od 20. do 26. aprila.


Skupina Nove KBM namerava sredstva, pridobljena z javno ponudbo delnic, porabiti do konca leta 2013, in sicer za namene prilagoditve osnovnega stebra 1 kapitalske zahteve morebitnim novim kapitalskim zahtevam, in sicer tako tistim, ki bi jih določile regulatorne oblasti, kot tistim, do katerih bi prišlo na osnovi tržnih pričakovanj ter podpore uvajanju strategije Skupine Nove KBM v Sloveniji ter regiji v obdobju 2011 – 2013. Strateški cilji Skupine Nova KBM so namreč pospeševanje rasti obstoječih poslovnih področjih v sektorju manjših bančnih poslov, na posameznih področjih korporativnega bančništva ter na finančnih trgih. Do same porabe bo banka sredstva, pridobljena iz javne ponudbe delnic, investirala v skladu s tržnimi pogoji, med drugim v zakladne delnice ter bančne depozite.


Predsednik uprave, Matjaž Kovačič je ob začetku javne ponudbe delnic povedal: »Pričakujem, da bodo tržni položaj tako banke kot Skupine Nove KBM, naše možnosti za rast in širitev ter naša strategija, ki temelji na gradnji vrednosti za delničarje, privlačen predlog za vlagatelje na borzi na Poljskem kot tudi v drugih evropskih državah. Povečanje kapitala bo pripomoglo k pospešenemu razvoju Nove KBM in izvajanju naše ambiciozne poslovne strategije.«

Skupina Nove KBM je leto 2010 zaključila s čistim dobičkom v višini 11,4 milijona EUR ali 0,41 EUR na delnico. Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo, da je kljub najhujši krizi v zadnjih 50 letih sposobna poslovati z dobičkom in ustvarjati dodano vrednost za svoje delničarje.


Osnovni kapital banke v višini 27.209.542,43 EUR je razdeljen na 26.081.979 navadnih kosovnih delnic (na dan 31. 12. 2010). Nova KBM d.d. ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupščini delničarjev banke.

Upravitelji javne ponudbe delnic Nove KBM so ING Bank N.V. London Branch, ING Securities S.A. in silkroutefinancial (UK) limited. Prodajo na Poljskem vodi ING Securities S.A. Pravno svetovanje podjetju vodijo Baker & McKenzie Gruszczyński, Jadek & Pensa in White & Case, podjetje Ernst & Young pa vodi postopke revizije. 


POSEBNA INFORMACIJA ZA UREDNIŠTVO:


Od danes, 4. aprila predsednik Nove KBM, Matjaž Kovačič zaradi poteka roadshowa na Poljskem in drugih državah, osebno ne bo razpoložljiv za morebitne izjave. Po predhodni najavi vam bomo glede na njegovo časovno razpoložljivost v naslednjih dneh omogočili telefonsko ali pisno izjavo. V kolikor bi izjavo  želeli pridobiti, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite na naslov mediji@nkbm.si najkasneje danes do 12. ure.


PRAVNO OPOZORILO

Ni za neposredno ali posredno objavo v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, Japonski ali katerikoli drugi državi, kjer bi bila objava nezakonita.

Ta dokument je oglas v pomenu Zakona o trgu finančnih instrumentov in Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim ukrepom v zvezi s to direktivo v ustrezni državi članici, je »Prospektna direktiva«) in ni prospekt in je izdan izključno za promocijske namene in v nobenem primeru ne predstavlja podlage za odločitev za vlaganje v vrednostne papirje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Družba«). Ponudbeni prospekt (»Prospekt«), ki je pripravljen v povezavi s ponudbo delnic (A) obstoječim delničarjem Družbe, ki lahko vpišejo ponujene delnice v sorazmerju s svojim zdajšnjim deležem v osnovnem kapitalu banke; (B) malim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem; in (C) institucionalnim vlagateljem, vsakokrat ob upoštevanju Uredbe S po Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 s spremembami ter v povezavi z dovoljenjem za trgovanje z novoizdanimi delnicami Družbe na Ljubljanski borzi (»LJSE«) in za trgovanje z vsemi delnicami Družbe na Varšavski borzi (»WSE«), je edini pravno zavezujoč dokument, ki vsebuje podatke o Družbi in o javni ponudbi njenih delnic v Sloveniji in na Poljskem (»Ponudba«). Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo delnic zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem sporočilu.

Prospekt je 31. 3. potrdila slovenska Agencija za trg vrednostnih papirjev ( ATVP«), poljski organ za finančni nadzor pa je bil s strani ATVP obveščen o potrditvi Prospekta in je prejel potrdilo o potrditvi Prospekta skupaj s Prospektom in prevodom povzetka Prospekta v poljščino. Izpolnjeni so vsi pogoji po 72. členu slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov in 37. členu poljskega Zakona o javni ponudbi z dne 29. julija 2005. Prospekt v elektronski obliki je dostopen na spletni strani Nove KBM (www.nkbm.si), na portalu Ljubljanske borze SeoNET, v tiskani obliki pa tudi na sedežu banke in na vseh vpisnih mestih.