Nova KBM
 

Novosti v gotovinskem poslovanju za zasebnike in podjetnike | NKBM

Novosti v gotovinskem poslovanju za zasebnike in podjetnike

Novosti v gotovinskem poslovanju za zasebnike in podjetnike

26 avgust 2019
OBVESTILA
Obveščamo vas, da v skladu s politiko banke in Zakonom o preprečevanju pranja denarja pri gotovinskem poslovanju z GD in zasebniki uvajamo določene spremembe.
 
Oseba, ki želi položiti gotovino na bančnem okencu, mora imeti pooblastilo za polog gotovine na transakcijskem računu pravne osebe (velja za zneske od 0,01 EUR naprej).