Nova KBM
 

Plačilne storitve in e-računi | NKBM

Plačilne storitve in e-računi

 

PLAČILNE STORITVE IN E-RAČUNI


 

Banka je o novi številki računa obvestila Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prejemnikom teh prejemkov o spremembi številke računa ni treba obveščati.

Ta sprememba ni vplivala na vaše stanje, redni limit, trajne naloge, SEPA direktne bremenitve (razen čezmejnih) in pooblaščence.

Banka je zagotovila prenos obstoječih trajnih nalogov s starega na novi račun in obvestila prejemnike plačil, ki v breme računov pošiljajo naloge za direktne bremenitve, o novi številki računa. Pri čezmejnih direktnih bremenitvah pa vas prosimo, da to uredite sami.

Banka je o novi številki vašega računa obvestila izdajatelje e-računov, ki jih boste prejeli v spletno in/ali mobilno banko.

Plačilni nalogi, ki ste jih vnesli v mobilno banko Abamobi ali spletno banko Abanet z datumom izvršitve v letu 2021, se bodo izvršili z računa z novo številko.

Sklepi o izvršbi se bodo izvrševali le v okviru pozitivnega stanja na računu. Prosimo vas, da za vsa nakazila banki (npr. krediti) uporabljate spremenjen poravnalni račun banke SI56 0400 0070 0000 150.

 

 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.