Nova KBM
 

Ostalo | NKBM

Ostalo

 

OSTALO

 

Kreditne pogodbe so dobile novo številko. Banka je poskrbela za avtomatsko preusmerjanje plačil na novo številko kreditne pogodbe. Vsi pogoji kreditnih pogodb ostajajo nespremenjeni do odplačila kredita.

Vsebina sefov ni več zavarovana do višine 30.000 EUR.

Banka je prenehala opravljati storitve osebnega bančništva in storitev prenosa drobiža – Abacent ter storitev Oblikuj si kartico!. Ker storitev Oblikuj si kartico! ni več na voljo, novo izdane kartice ne bodo imele naročenega motiva, zato vam bomo sorazmerni delež nadomestila vrnili na vaš račun.

Prav tako je ukinjen Apaket družina.

Banka je s predhodnim obvestilom odpovedala pogodbe za storitve osebnega bančništva, Apaket družina in Oblikuj si kartico! ter storitev prenosa drobiža – Abacent.

 

 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.