Nova KBM

Nova KBM v prvih devetih mesecih 2011 dosegla 7,3 milijona EUR dobička iz rednega poslovanja | NKBM

Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do septembra 2011. Banka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta glede na zaostrene gospodarske razmere poslovala uspešno. Dobiček iz rednega poslovanja je v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2011 znašal 7,3 milijona evrov, kar je 52,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Čisti dobiček je v enakem obdobju znašal 6,2 milijona evrov.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM v prvih devetih mesecih 2011 dosegla 7,3 milijona EUR dobička iz rednega poslovanja

25 oktober 2011
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do septembra 2011. Banka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta glede na zaostrene gospodarske razmere poslovala uspešno. Dobiček iz rednega poslovanja je v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2011 znašal 7,3 milijona evrov, kar je 52,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Čisti dobiček je v enakem obdobju znašal 6,2 milijona evrov.
 

Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 4.780,0 milijona evrov. Tržni delež bilančne vsote banke je konec septembra znašal 9,7 odstotka in se je v primerjavi z začetkom leta povečal za 0,1 odstotno točko. Čiste obresti so v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2011 dosegle 76,3 milijona evrov oziroma 71,0 odstotka načrtovanega zneska za 2011.


Dobiček banke iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 52,2 milijona evrov oziroma 76,2 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Dobiček zaradi stagnacije v gospodarskem okrevanju ter posledično umirjenega nadaljevanja trenda slabšanja kreditnega portfelja zmanjšujejo predvsem neto rezervacije in oslabitve, ki so višje od načrtovanih in z vrednostjo 45,2 milijona evrov predstavljajo 82,1 odstotka načrtovanega zneska za 2011.


Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, je konec septembra znašalo 3.433,6 milijona evrov,  tržni delež kreditov nebančnemu sektorju pa je v prvih devetih mesecih 2011 ostal nespremenjen in je konec septembra znašal 10,2 odstotka. Kapital banke pa je konec septembra 2011 znašal 473,3 milijona evrov in je bil glede na konec leta 2010 višji za 98,1 milijona evrov ali 26,1 odstotka. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital je konec septembra 2011 znašala 12,42 odstotka.


Predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič je ob objavi prve informacije o rezultatih poslovanja dejal: »Kljub še vedno negotovim razmeram na slovenskem in globalnih finančnih trgih, je Nova KBM dosegla čisti dobiček v višini 6,2 milijona evrov. Banka še naprej aktivno kreditira slovensko gospodarstvo, kar beleži tržni delež kreditov nebančnemu sektorju, ki je v prvih devetih mesecih 2011 ostal nespremenjen. Nova KBM bo podjetjem trden partner tudi v prihodnje«.