Nova KBM

Nova KBM pričela s postopkom prodaje Zavarovalnice Maribor | NKBM

Nova KBM je danes objavila začetek postopka prodaje 51 -odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Prodaja deleža temelji na sklepu junijske skupščine Nove KBM, kjer so delničarji naložili upravi banke, da prične z aktivnostmi za odprodajo neključnih sredstev v Skupini Nove KBM. Banka je s ciljem zagotovitve strokovnega in transparentnega postopka ter v skladu z mednarodno prakso za ta posel izbrala svetovalca, in sicer investicijsko družbo UniCredit CAIB Slovenija. Uprava banke odprodaje drugih družb v Skupini Nove KBM ne načrtuje, proučuje in analizira pa prodajo drugih naložb banke.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM pričela s postopkom prodaje Zavarovalnice Maribor

17 avgust 2012
OBVESTILA
Nova KBM je danes objavila začetek postopka prodaje 51 -odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Prodaja deleža temelji na sklepu junijske skupščine Nove KBM, kjer so delničarji naložili upravi banke, da prične z aktivnostmi za odprodajo neključnih sredstev v Skupini Nove KBM. Banka je s ciljem zagotovitve strokovnega in transparentnega postopka ter v skladu z mednarodno prakso za ta posel izbrala svetovalca, in sicer investicijsko družbo UniCredit CAIB Slovenija. Uprava banke odprodaje drugih družb v Skupini Nove KBM ne načrtuje, proučuje in analizira pa prodajo drugih naložb banke.
 

Predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc ob začetku postopka prodaje zavarovalnice Maribor pojasnjuje: » V banki odgovorno in skrbno preučujemo možnosti ter izvajamo vse potrebne aktivnosti in ukrepe za izboljšanje kapitalske ustreznosti in zagotovitev dodatnega kapitala, ki bi banki omogočil nadaljnje stabilno poslovanje in razvoj. V okvir teh ukrepov sodi tudi namera prodaje deleža v Zavarovalnici Maribor. Odločitev o prodaji bomo sprejeli na podlagi skrbne preučitve ponudb potencialnih kupcev, vseh strokovnih kriterijev in ocenjene dodane vrednosti za delničarje ter druge deležnike banke.«


Skladno z načeli dobre mednarodne poslovne prakse in standardov bo izbran svetovalec  kmalu pričel s pridobivanjem ponudb potencialnih kupcev Zavarovalnice Maribor. Podrobnosti postopka prodaje zaradi zaupnosti in cenovne občutljivosti ni možno razkrivati. Banka bo o aktivnostih v zvezi s prodajo Zavarovalnice Maribor delničarje in zainteresirano javnost obveščala skladno z načeli enakomernega obveščanja in s predpisanimi omejitvami, ki veljajo za javne delniške družbe. 


V nasprotju z navedbami nekaterih medijev uprava banke odprodaje PBS ali drugih družb v skupini zaenkrat ne načrtuje, proučuje in analizira pa prodajo drugih naložb banke. Obe banki, Nova KBM in PBS bosta tudi v prihodnje v okviru skupine sodelovali pri ustvarjanju sinergij na različnih poslovnih področjih.