Nova KBM

Nova KBM presegla omejitve po osnovnem scenariju stresnih testov | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM presegla omejitve po osnovnem scenariju stresnih testov

26 oktober 2014
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 

Danes opoldne sta Evropska centralna banka (ECB) in Evropski bančni organ (EBA) objavila rezultate celovitega skrbnega pregleda (Comprehensive Assessment) bank. Doslej največji pregled odpornosti evropskega bančnega sistema je zajemal pregled kakovosti sredstev (AQR) in stresne teste. Pregled so v 130 evropskih bankah opravili neodvisni mednarodni izvajalci, ki jih je izbrala ECB, trajal pa je od novembra 2013 do oktobra letos.

Nova KBM je kot druga največja sistemska banka v Sloveniji aktivno sodelovala pri izvedbi vseevropskega skrbnega pregleda bank in je dosledno ter korektno izpolnila vse naloge, povezane z njim. Nova KBM kljub dodatnim obremenitvam zaposlenih in običajnega delovnega procesa, ki jih zahtevata skrbni pregled portfelja in izvedba stresnega testa, razume potrebo po ugotovitvi stanja v evropskih sistemsko pomembnih bankah, ki 4. novembra 2014 prehajajo pod neposreden nadzor ECB. Namen kapitalskih vaj je namreč pridobiti bolj pregledno predstavo o razmerah v evropskem bančništvu in prispevati h krepitvi zaupanja vanj, bankam pa dajejo priložnost za ugotavljanje morebitnih težav in hitro odzivanje nanje s pravočasnim sprejemanjem primernih ukrepov.

Stresni testi so zajeli konsolidirane podatke po stanju konec leta 2013, leta, ki je bilo verjetno najbolj zahtevno obdobje v daljši zgodovini Nove KBM. Prav tako so bili pogoji testa, ki je ocenjeval odpornost bank po osnovnem in neugodnem scenariju za triletno obdobje, zelo strogi. V Novi KBM je bili stresni test opravljen ob upoštevanju statične bilance stanja. Pred končno objavo pa so bili rezultati stresnih testov prilagojeni z ugotovitvami pregleda kakovosti sredstev (t.i. »join up«).

Danes objavljeni rezultati celovitega skrbnega pregleda so pokazali, da Nova KBM po stanju na dan 31. 12. 2013 izkazuje 12,8 % najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (CET1) po osnovnem scenariju, kar pomeni preseganje minimalne omejitve (8 %), in 4,4 % CET1 po neugodnem scenariju, s čimer banka ne dosega omejitve (5,5 %). Skupni primanjkljaj kapitala za doseganje meje 5,5 % znaša 31 milijonov EUR in je bil izračunan v skladu s strogimi pogoji stresnega testa.

Kot dober gospodar je Nova KBM kapitalsko prilagoditev, ki izhaja iz skrbnega pregleda, že upoštevala pri oblikovanju dodatnih slabitev v letu 2014. Nova KBM prav tako dosledno izpolnjuje zaveze programa prestrukturiranja, med katerimi je tudi zniževanje tveganju prilagojene aktive. Glede na objavljeni rezultat celovitega pregleda bi navedene aktivnosti že ob koncu letošnjega polletja pomenile pomembno izboljšanje rezultata stresnega testa in s tem preseganje spodnje meje 5,5 % CET1.

Tudi pozitivni poslovni rezultati Nove KBM v letu 2014 kažejo na to, da je banka na pravi poti. Nova KBM je bila po lanski dokapitalizaciji ena najbolje kapitalsko ustreznih bank evrskega območja. Pomemben del slabih terjatev je v skladu z zakonskimi možnostmi že prenesla na DUTB, zelo dejavne so tudi lastne strokovne službe banke za upravljanje tveganih terjatev. Prestrukturiranje Nove KBM in Skupine Nove KBM se nadaljuje, ob tem pa so osrednji cilji: nadaljnje izboljšanje kakovosti portfelja in poslovnih procesov, vitkejša organizacijska struktura, stroškovna učinkovitost in še večja usmerjenost h komitentom. Pri tem daje banka prednost financiranju družb z dobrimi poslovnimi modeli in perspektivnih projektov, obenem pa upravljanju tveganj pred rastjo. Nova KBM je še naprej visoko likvidna in stabilna banka, vloge njenih varčevalcev so varne, njeno poslovanje pa bo tudi v prihodnje nemoteno.

Rezultati celovitega skrbnega pregleda in več informacij v zvezi z njim so na voljo na povezavah:


- ECB,

- EBA in

- Banka Slovenije