Nova KBM
 

Nova KBM prejela mednarodno priznanje za trajnostno financiranje | NKBM

Nova KBM prejela mednarodno priznanje za trajnostno financiranje

Nova KBM prejela mednarodno priznanje za trajnostno financiranje

12 januar 2022
OBVESTILA
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je že 15. leto zapored podelila nagrade za trajnostni razvoj in izjemne dosežke pri soočanju z izzivi na področju podnebnih sprememb, spodbujanju rabe bolj trajnostnih oblik energije ter uveljavljanju boljše okoljske in družbene učinkovitosti.
 

Neodvisni ocenjevalci so prejeli kar 62 nominacij, v kategoriji finančne institucije pa je bronasto priznanje prejela Nova KBM s projektom izdaje podrejene obveznice Tier 2.

Prejeta nagrada je priznanje za uspešno večletno delo ekip zaposlenih na področju financ in projektnega financiranja. Obenem nagrada izkazuje našo zavezanost ciljem naše ESG strategije, da kot finančni partnerji pomagamo slovenskemu gospodarstvu pri zelenem prehodu v okolju prijaznejše in nizkooogljično poslovanje.

Kot je v utemeljitvi poudarila ocenjevalna komisija, je naša banka izstopala po predanosti trajnostnemu razvoju ter po hitrem in uspešnem izpolnjevanju zelenih zahtev v okviru projekta. Med vlagatelji v obveznico, izdano v 2019, je bila tudi EBRD, iz njenega naslova pa se je financiralo 11 večjih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih stanovanjskih zgradb ter turističnih in poslovnih nepremičnin v Sloveniji. V letu 2021 je Nova KBM izdala neprednostne nadrejene obveznice (SNP - Senior Non Preferred), katere delni investitor je prav tako EBRD. Sredstva EBRD so namenjena financiranju zelenih tehnologij in so še na razpolago.

Trajnostno financiranje je v središču naše ESG strategije, s katero v svoje poslovanje sistematično uvajamo ukrepe na področju varovanja naravnega okolja in obvladovanja podnebnih sprememb, prispevamo k družbenemu razvoju ter skrbimo za visoke standarde korporativnega upravljanja. V Novi KBM smo na področju trajnostnega financiranja dejavni že več let, pomemben mejnik pa je bil postavljen leta 2017, ko smo skupaj z GEN-i razvili prvo zeleno obveznico. Naša banka najema vire tudi pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki in jih namenja za okolju prijazna podjetja in proizvodnjo.