Nova KBM

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se ponovno uvrstila med »zelene voditelje« | NKBM

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se ponovno uvrstila med »zelene voditelje«

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM prejela certifikat Green Star in se ponovno uvrstila med »zelene voditelje«

12 december 2023
OBVESTILA
Nova KBM je za leto 2022 ponovno prejela certifikat Green Star z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo zelenih voditeljev.
 
Mednje sodijo podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo, vpeljava trajnostnih rešitev kaže rezultate, podjetje pa za doseganje podnebne nevtralnosti sodeluje z različnimi deležniki. Po ugotovitvah izdajatelja certifikata Partnerstva za trajno gospodarstvo (CER), Nova KBM že dlje časa stopa po poti zelene preobrazbe, ima zastavljene cilje in ukrepe za trajnostno poslovanje ter podnebno ukrepanje.

Nova KBM

Osnova za izdajo certifikata Green Star je ocena ESG na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji Evropske unije. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja, družbe na podjetje in na drugi strani odtis in vpliv podjetja na podnebje ter družbo. Podrobnejše informacije o ESG aktivnostih v Novi KBM so dostopne na naši spletni strani.


»Certifikat Green Star potrjuje, da smo na pravi poti; da uvajamo, glede na sektor del katerega smo, smiselne in učinkovite ukrepe. Naredili smo korak naprej, tudi v primerjavi z lanskim letom. V Novi KBM smo na dosežek ponosni, hkrati pa nas to priznanje za uspešnost na poti zelene preobrazbe dodatno motivira in nalaga odgovornost, da smo pri zastavljanju lastnih ESG ciljev še ambicioznejši. Slednje pomeni, da bomo ne le izboljševali naše ESG kazalnike, temveč pozitivno vplivali tudi na ostale deležnike v smeri zelene preobrazbe,« je ob prejemu certifikata Green Star povedal direktor Sektorja za marketing in komuniciranje Jure Bračko.

Nova KBM                    

V Novi KBM se zavedamo svoje družbene in okoljske odgovornosti, ki jo prevzemamo kot ena najpomembnejših bančnih institucij v državi. Odgovornost do družbe in okolja se pomembno prepletata s poslovnimi aktivnostmi banke. Odločeni smo, da bomo še naprej ravnali odgovorno v odnosih z deležniki, pri upravljanju svojih vplivov na okolje ter zagotavljanju najvišjih standardov upravljanja. Vemo, da smo v preteklih letih na podlagi zavez in strategije ESG, ki je prepletena s strategijo banke, v poslovanje vpeljali veliko dobrih praks, hkrati pa si z ambicioznimi cilji začrtali našo prihodnjo ESG pot. Aktivno prispevamo k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega kot nacionalnega okolja. V okviru sponzorstev, donacij in drugih partnerstev si prizadevamo v čim večji meri vključevati aktivnosti, ki so usmerjene v ESG cilje, kot so varovanje okolja, korporativna prostovoljnost in dobrodelnost, hkrati pa kot delodajalec nudimo ugodno in stimulativno okolje za vse zaposlene.
 
 
Morda vas zanima tudi...
29 jan OBVESTILA Za stranke Nove KBM in SKB banke brezplačni dvigi gotovine na več kot 4700* OTP bankomatih v kar desetih državah Odslej lahko stranke Nove KBM in SKB banke, obe članici Skupine OTP, z osebno debetno kartico Visa popolnoma brezplačno dvigujejo gotovino na bankomatih večine članic Skupine OTP. Poleg Slovenije je to zdaj mogoče tudi na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Romuniji, Bolgariji, Albaniji, Ukrajini in Moldaviji. Možnost brezplačnih dvigov gotovine v že desetih državah povečuje konkurenčno prednost za obe banki v Sloveniji in prinaša pomembno dodano vrednost in korist za naše stranke. 24 okt OBVESTILA Nova KBM sofinancirala podjetje v zelenem prehodu Nova KBM je močno zavezana družbeni odgovornosti in trajnostnemu delovanju, kar je pomemben del naše strateške usmeritve. Pristop k upravljanju teh področij v banki skozi leta postaja vse bolj celovit. Danes se v Novi KBM lahko predstavimo ne le kot zavezani k izvajanju okoljske in družbene odgovornosti na področju svojega delovanja, ampak tudi kot t.i. zeleni voditelj, za kar smo prejeli tudi certifikat Green Star za področje trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja. Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene 17 avg OBVESTILA Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene Nova KBM in SKB banka pod okriljem Skupine OTP že v procesu združevanja dokazujeta, da bosta tudi kot ena banka podpirali širše družbeno okolje, ki spodbuja dobrodelnost, trajnost in prostovoljstvo. Skupina OTP, katere del v Sloveniji sta Nova KBM in SKB banka, bo ob nedavnih poplavah pomoči potrebnim skupaj donirala 2,2 milijona evrov. Sredstva bo poleg Nove KBM in SKB banke prispevala tudi matična madžarska OTP banka.