Nova KBM
 

Nova KBM ob polletju stabilno in dobičkonosno | NKBM

Nova KBM in Skupina Nove KBM sta v prvih šestih mesecih letos poslovali uspešno, kar izkazuje danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju. Skupina Nove KBM je v tem obdobju ustvarila 32,7 milijona evrov čistega dobička, Nova KBM pa 29,3 milijona evrov čistega dobička.

Nova KBM ob polletju stabilno in dobičkonosno

31 avgust 2017
OBVESTILA
Nova KBM in Skupina Nove KBM sta v prvih šestih mesecih letos poslovali uspešno, kar izkazuje danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju. Skupina Nove KBM je v tem obdobju ustvarila 32,7 milijona evrov čistega dobička, Nova KBM pa 29,3 milijona evrov čistega dobička.
 

Potem ko sta se preteklo jesen in v začetku letošnjega leta uspešno končali pripojitvi kar dveh bank (Poštne banke Slovenije in KBS Banke), s čimer je združena banka dosegla okoli 13-odstoten tržni delež po bilančni vsoti, so oblikovali novo vizijo in strategijo Nove KBM in njene Skupine. Vizija Nove KBM je postati najboljša banka v Sloveniji do leta 2020, pri uresničevanju ambicioznih načrtov pa se banka osredotoča na pet strateških stebrov: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti poslovanja, operativna učinkovitost ter ustrezna organizacijska kultura in razvoj zaposlenih. Poleg krepitve trženjskih aktivnosti so se lotili optimizacije tako poslovne mreže kot notranjega ustroja banke, s čimer bodo lahko zagotavljali še bolj kakovostne storitve in hitrejše postopke dela ter krepili položaj Nove KBM na trgu.

Nova KBM je svoji ponudbi storitev za prebivalstvo dodala paket Komplet, ki obsega nabor ključnih storitev za vsakdanje poslovanje po enotni ceni, in prenovljeno mobilno banko mbank@net. Tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami je banka prenovila ponudbo paketnih računov (Modri in Zmagovalni), obenem pa okrepila trženje storitve e-gotovina, ki je namenjena predvsem podjetjem, ki poslujejo z večjimi količinami gotovine.

Na področju investicijskega bančništva je banka ob združitvi s KBS Banko razširila ponudbo s skladi avstrijske družbe Raiffeisen Capital Management in s skrbništvom za institucionalne vlagatelje. Nova KBM pa se je ponovno vrnila na trg izdaj finančnih instrumentov z izdajo komercialnih zapisov za družbo Gen-i v višini 27 mio EUR. V začetku leta je družba KBM Infond uvedla podsklad ciljnega datuma Infond 2040, ki je namenjen varčevanju za dolgoročne finančne cilje. V sodelovanju s strateškim partnerjem, Pošto Slovenije, je banka na poštah v Slovenskih Konjicah, Grosuplju in Fužinah v Ljubljani odprla specializirana bančna okenca, pri katerih bančni sodelavci Nove KBM omogočajo strankam opravljanje vseh brezgotovinskih storitev in jim nudijo druge informacije o bančnem poslovanju.

Uprava Nove KBM je 10.3.2017 z družbo Biser Bidco S.à r.l (Biser Bidco) podpisala pogodbo o prenosu pravic in obveznosti (z Biser Bidco na Novo KBM) iz kupoprodajne pogodbe za poslovni delež v Summit Leasing Slovenija, sklenjene 3.3.2017 med Biser Bidco ter družbama Sumitomo Corporation in Sumitomo Corporation Europe. Za nakup poslovnega deleža mora Nova KBM pridobiti še soglasje regulatornih organov oz. Evropske centralne banke. V skladu s strategijo preoblikovanja Skupine Nove KBM je uprava Nove KBM sprejela tudi odločitev o pričetku aktivnosti za prenehanje družbe KBM Invest d.o.o. po skrajšanem postopku brez likvidacije.

Skupina Nove KBM je v prvih šestih mesecih letos ustvarila 32,7 milijona evrov čistega dobička, čisti dobiček Nove KBM pa je znašal 29,3 milijona evrov. Skupina je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 70,2 milijona evrov čistih prihodkov. Glavnino prihodkov predstavljajo čiste obresti v višini 39,5 milijona evrov in čiste opravnine v višini 22,9 milijona evrov. Skupina je v prvih šestih mesecih 2017 odpravila 20,6 milijona evrov neto rezervacij in oslabitev. Operativni stroški (administrativni stroški z amortizacijo) Skupine so v prvih šestih mesecih 2017 znašali 55,4 milijona evrov. V operativnih stroških predstavljajo največji del stroški dela (52,7 %), sledijo splošni in administrativni stroški (37,8 %) ter amortizacija (9,5 %). Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine je v prvih šestih mesecih 2017 znašal 78,83 %.

Boljše poslovne rezultate ugotavljajo tudi mednarodne bonitetne agencije, in sicer je maja letos bonitetna agencija Fitch Ratings Novi KBM zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke (Long–Term IDR) z 'BB-' na 'BB'. Junija letos pa je bonitetna agencija Moody's Investor Service zvišala bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM z B2 na Ba2 ter oceno finančne moči in prilagojene finančne moči z b3 na ba3.

 
 
 
Nerevidirano poročilo_h1_2017 (pdf, 3.700,85 kb)