Nova KBM
 

Nova KBM in Skupina v prvem letošnjem četrtletju z dobičkom in stabilnimi tržnimi deleži | NKBM

Nova KBM je prvo četrtletje letošnjega leta zaključila s čistim dobičkom v višini 19,8 milijona, Skupina Nove KBM pa z 18,7 milijona evrov čistega dobička. Danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju izkazuje, da je banka v primerjavi z istim obdobjem lani povečala prihodke, ostala stroškovno učinkovita ter povečala tržni delež po bilančni vsoti, pri kreditiranju in varčevanju pa ohranila stabilne tržne deleže. Tudi poslovanje in nadaljnje prestrukturiranje Skupine v zadnjih dveh mesecih je skladno z načrti, hkrati pa banka širi in posodablja svojo ponudbo ter ohranja svojo družbeno odgovorno vlogo.

Nova KBM in Skupina v prvem letošnjem četrtletju z dobičkom in stabilnimi tržnimi deleži

31 maj 2016
OBVESTILA
Nova KBM je prvo četrtletje letošnjega leta zaključila s čistim dobičkom v višini 19,8 milijona, Skupina Nove KBM pa z 18,7 milijona evrov čistega dobička. Danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju izkazuje, da je banka v primerjavi z istim obdobjem lani povečala prihodke, ostala stroškovno učinkovita ter povečala tržni delež po bilančni vsoti, pri kreditiranju in varčevanju pa ohranila stabilne tržne deleže. Tudi poslovanje in nadaljnje prestrukturiranje Skupine v zadnjih dveh mesecih je skladno z načrti, hkrati pa banka širi in posodablja svojo ponudbo ter ohranja svojo družbeno odgovorno vlogo.
 
» Čisti dobiček banke je bil v primerjavi z istim obdobjem lani  višji  za  7,9 milijona evrov, Skupine pa za 6,4 milijona evrov. Med ključnimi cilji ostaja vzdržna dobičkonosnost, kar je zaradi zgodovinsko nizkih obrestnih mer izziv za celotno  bančno dejavnost.  Na ta izziv v Novi KBM odgovarjamo z okrepljenimi prodajnimi dejavnostmi,  z rastjo v neobrestnih prihodkih, z oblikovanjem učinkovitejših poslovnih modelov ter s premišljenim razvojem in digitalizacijo bančnih produktov in storitev,«  rezultate poslovanja in prihodnje izzive predstavlja Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM ter  dodaja: » Po spremembi lastništva banke konec aprila se nadaljuje tudi prestrukturiranje Skupine, osredotočanje na stranke in zagotavljanje kakovostnih storitev. Prav tako še naprej uresničujemo odgovornost do družbenega, gospodarskega in naravnega okolja, v katerem banka deluje.«
 
V okviru programa prestrukturiranja Skupine je Nova KBM februarja prodala lastniški delež v KBM Banki Kragujevac. Marca je Nova KBM vložila na Banko Slovenije zahtevek za izdajo dovoljenja za pripojitev PBS,  pravna združitev bank je načrtovana za letošnji 1. julij. Likvidacije leasing družb še potekajo, cilj je zaključek postopkov kakovostno in v čimkrajšem času.  KBM Infond in KBM Invest poslujeta skladno z načrti. V Skupini Nove KBM so letos razširili tudi svojo ponudbo, med drugim je Nova KBM omogočila zavarovanja za limite fizičnih oseb tudi pri zavarovalnici, brezstične plačilne kartice je začela ponujati tudi Poštna banka Slovenije (PBS). Dejavni so tudi na področju poslovanja s pravnimi osebami, kjer spodbudno rast beleži kreditiranje malih in srednjih podjetij ter uporaba e-gotovine v rednem finančnem poslovanju strank. Nova KBM je tudi v letošnjem  letu kot pokrovitelj podprla  številne dogodke in projekte in športne klube, med katerimi so najvidnejši PODIM - mednarodna konferenco o start-upih, podjetništvu in inovativnosti, Zlata lisica, Planica, Festival Lent, Festival Ljubljana, slovenska moška košarkarska reprezentanca.  Ob tem je bila banka večji donator projektu Botrstvo in nekaterim drugim dobrodelnim pobudam.
 
Povečali prihodke in znižali stroške, stroškovna učinkovost boljša od povprečja v panogi
Nova KBM je v prvem trimesečju realizirala 33,8 mio evrov prihodkov ali za 4% več kot v istem obdobju lani, od tega so čisti neobrestni prihodki porasli za 18%. Na ravni  Skupine je bilo realiziranih za 40,5 milijona € prihodkov, kar je 2,9 % manj kot v enakem obdobju lani, pri čemer so čisti neobrestni prihodki porasli za 3%.  V tem rezultatu se odražajo zlasti nadaljnje znižanje obrestnih mer, manjši obseg bruto kreditov ter manjši obsega poslovanja drugih družb v Skupini. Operativni stroški banke v prvih treh mesecih so ostali na isti ravni kot v lanskem prvem trimesečju , to je na 16,9 milijona  €. Operativni stroški Skupine so znašali 22, 4 milijona € oziroma 3,8 % manj kot v enakem obdobju lani. Kazalnik stroškovne učinkovitosti (CIR) Skupine je v prvih treh mesecih 2016 znašal 55,42 %, na ravni banke pa 50,06%.  To je bolje kot v istem obdobju lani, Nova KBM pa je ohranila boljši rezultat kot je povprečje v celotni bančni dejavnosti.  
 
Izboljšali bonitetno oceno in za tretjino znižali nedonosne terjatve (NPL)
Potem ko so bonitetne agencije v lanskem letu in prvem letošnjem četrtletju nakazovale zvišanje ocen  in so potrdile stabilne obete, je maja letos bonitetna agencija Fitch Ratings bonitetno oceno izboljšala. »Oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Nove KBM je agencija FitcH zvišala na 'BB-' z 'B+' ter obete ocenila kot stabilne. Ocena je zlasti odraz dobičkonosnega poslovanja, nižjega obsega nedonosnih terjatev in izboljšane kakovosti bančne aktive,« pojasnjuje članica uprave Sabina Župec Kranjc in dodaja, da je zniževanje nedonosnih terjatev (NPL) ena pomembnejših strateških usmeritev in jo banka uspešno uresničuje.  Neto znesek NPL se je od konca leta 2014 tako v Novi KBM kot na ravni Skupine znižal za tretjino.