Nova KBM
 

Nova KBM in Poštna banka Slovenije prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev | NKBM

Po pripojitvi Poštne banke Slovenije (PBS) k Novi KBM, ki bo predvidoma 1. septembra 2016 in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Poštna banka Slovenije d.d. bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na njeno pravno naslednico Novo KBM d.d. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Nova KBM z združitvijo pomembno krepi svoj položaj in bo po podatkih s konca marca 2016 ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote.

Nova KBM in Poštna banka Slovenije prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev

26 julij 2016
OBVESTILA
Po pripojitvi Poštne banke Slovenije (PBS) k Novi KBM, ki bo predvidoma 1. septembra 2016 in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Poštna banka Slovenije d.d. bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na njeno pravno naslednico Novo KBM d.d. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Nova KBM z združitvijo pomembno krepi svoj položaj in bo po podatkih s konca marca 2016 ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote.
 
Evropska centralna banka je izdala dovoljenje za pripojitev Poštne banke Slovenije k Novi KBM. Pripojitev bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem veljavnosti pripojitve, predvidoma 1. septembra 2016, se bo celotno premoženje PBS z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo KBM, ta pa bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred pripojitvijo sklenila PBS. Združena banka se bo imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Korporativno znamko PBS bo v prehodnem obdobju postopoma nadomestila korporativna blagovna znamka Nove KBM in njena celostna grafična podoba.

Z združitvijo PBS in Nove KBM bodo stranke pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev po njihovi meri, z mrežo poslovalnic, razvejano po vsej državi, pa jim bo združena banka še bližje in bolj dostopna. Skupaj s strateškim partnerjem Pošto Slovenije, s katero je Skupina Nove KBM že doslej odlično sodelovala, bo nadgrajevala ponudbo kakovostnih storitev za njune skupne stranke.

O pravni združitvi PBS in Nove KBM bodo stranke obeh bank v kratkem obveščene tudi pisno, njihovo poslovanje bo potekalo nemoteno in obisk bank za komitente zaradi te spremembe ni potreben.

Združena banka bo lahko na podlagi več kot 150-letne tradicije in celovite ponudbe sodobnih bančnih storitev Nove KBM ter strokovnosti, zanesljivosti in izkušenj Poštne banke Slovenije s poslovanjem prek široke mreže poštnih enot po vsej Sloveniji okrepila položaj ene vodilnih univerzalnih bank pri nas. Z združitvijo bo Nova KBM namreč po podatkih s konca marca 2016 ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote.

Združena banka se bo še naprej osredotočala na zagotavljanje in nadaljnji razvoj ponudbe sodobnih finančnih storitev prebivalstvu in gospodarskim družbam ter bo tudi v prihodnje pomembno prispevala h kakovosti gospodarskega in družbenega življenja v okolju, v katerem deluje. Obenem bo naredila pomemben korak naprej pri postopnem osredotočanju na bančno dejavnost Skupine Nove KBM, kar je tudi ena ključnih zavez načrta prestrukturiranja Nove KBM.