Nova KBM
 

Nova KBM in KBS banka prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev | NKBM

V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo:

Nova KBM in KBS banka prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev

22 december 2016
OBVESTILA
V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. in določili veljavne zakonodaje Nova KBM d.d., Maribor, objavlja naslednje sporočilo:
 
Evropska centralna banka je izdala dovoljenje za pripojitev KBS banke k Novi KBM. Združitev bank bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem veljavnosti pripojitve, predvidoma 3. januarja 2017, se bo celotno premoženje KBS banke z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo KBM, ta pa bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred združitvijo sklenila KBS banka. Združena banka se bo imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Korporativno znamko KBS banke bo nadomestila korporativna blagovna znamka Nove KBM in njena celostna grafična podoba. 

Z združitvijo KBS banke in Nove KBM bodo stranke postopoma pridobile širšo ponudbo sodobnih bančnih storitev po njihovi meri, z mrežo poslovalnic, razvejano po vsej državi, in z mrežo več kot 500 pošt in pogodbenih pošt pa jim bo združena banka kmalu še bližje in bolj dostopna. 

O pravni združitvi KBS banke in Nove KBM bodo stranke obeh bank v kratkem obveščene tudi pisno in po drugih kanalih obeh bank, njihovo poslovanje pa bo do nadaljnjega potekalo nemoteno in obisk bank za komitente zaradi te spremembe ni potreben.

Banki s tem korakom združujeta več kot 150-letno tradicijo in bogato paleto sodobnih kakovostnih bančnih storitev Nove KBM ter osredotočenost na stranke in izkušnje KBS banke s poslovanjem v mednarodni bančni mreži. Združena banka se bo še naprej osredotočala na zagotavljanje in nadaljnji razvoj celovite ponudbe sodobnih finančnih storitev prebivalstvu in gospodarskim družbam ter bo tudi v prihodnje pomembno prispevala h kakovosti gospodarskega in družbenega življenja v okolju, v katerem deluje.