Nova KBM
 

Nova KBM in KBS banka podpisali pogodbo o pripojitvi | NKBM

Upravi obeh bank sta danes podpisali pogodbo o pripojitvi KBS banke k Novi KBM. To je pomemben mejnik pri preoblikovanju Nove KBM v eno vodilnih univerzalnih bank na slovenskem bančnem trgu.

Nova KBM in KBS banka podpisali pogodbo o pripojitvi

28 oktober 2016
OBVESTILA
Upravi obeh bank sta danes podpisali pogodbo o pripojitvi KBS banke k Novi KBM. To je pomemben mejnik pri preoblikovanju Nove KBM v eno vodilnih univerzalnih bank na slovenskem bančnem trgu.
 
Pripojitev bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, kar bo mogoče po pridobitvi soglasja Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke. Načrtovano je, da se bo pripojitev izvedla v januarju 2017, če bodo za to izpolnjeni vsi potrebni pogoji. 

S predvideno združitvijo Nove KBM in KBS banke se izpolnjujejo ambiciozni načrti pod okriljem lastništva mednarodnega sklada Apollo in EBRD glede prihodnjega razvoja  Nove KBM. Tudi združena banka se bo osredotočala na zagotavljanje sodobne in kakovostne ponudbe, spodbujanje razvoja v gospodarskem in družbenem okolju ter krepitev odnosov z vsemi, ki z banko sodelujejo. 

Priprave na združitev tečejo po načrtih, s ciljem optimalnega združevanja znanja, produktnega portfelja in procesov obeh bank. Stranke bodo z združitvijo pridobile osveženo ponudbo sodobnih bančnih storitev, s širše razvejano mrežo poslovalnic pa jim bo združena banka še bližje in bolj dostopna. 

Z dnem veljavnosti pripojitve se bo celotno premoženje KBS banke z vsemi obveznostmi in pravicami preneslo na Novo KBM, ta pa bo kot pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice iz vseh poslov, ki jih je pred pripojitvijo sklenila KBS banka. Združena banka se bo po pripojitvi imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru.