Nova KBM

Nova KBM bo z 870-milijonsko dokapitalizacijo nadaljevala preoblikovanje v uspešnejšo finančno institucijo | NKBM

Nova KBM je danes povečala svoj osnovni kapital za 870 milijonov evrov, ki jih je vplačala Republika Slovenija. Ta je odslej edini lastnik in delničar banke, delnice obstoječih delničarjev so se razveljavile, prenehale so obveznosti banke do imetnikov hibridnih obveznic. Te ukrepe je banki z odločbo danes izrekla Banka Slovenije, potem ko je Evropska komisija odobrila ukrepe državne pomoči za Novo KBM in še štiri slovenske banke ter odobrila načrt prestrukturiranja Nove KBM. Vsi izrečeni ukrepi so nujno potrebni in usmerjeni v zagotovitev pogojev za dolgoročno uspešno poslovanje bank in ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Nova KBM se bo tudi v prihodnje osredotočala na preoblikovanje banke in Skupine Nove KBM v uspešnejšo finančno institucijo z visokim izkazovanjem pozitivnih, etičnih vrednot, s čimer bo upravičila zaupanje svojih komitentov in lastnikov.

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM bo z 870-milijonsko dokapitalizacijo nadaljevala preoblikovanje v uspešnejšo finančno institucijo

19 december 2013
OBVESTILA
Nova KBM je danes povečala svoj osnovni kapital za 870 milijonov evrov, ki jih je vplačala Republika Slovenija. Ta je odslej edini lastnik in delničar banke, delnice obstoječih delničarjev so se razveljavile, prenehale so obveznosti banke do imetnikov hibridnih obveznic. Te ukrepe je banki z odločbo danes izrekla Banka Slovenije, potem ko je Evropska komisija odobrila ukrepe državne pomoči za Novo KBM in še štiri slovenske banke ter odobrila načrt prestrukturiranja Nove KBM. Vsi izrečeni ukrepi so nujno potrebni in usmerjeni v zagotovitev pogojev za dolgoročno uspešno poslovanje bank in ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Nova KBM se bo tudi v prihodnje osredotočala na preoblikovanje banke in Skupine Nove KBM v uspešnejšo finančno institucijo z visokim izkazovanjem pozitivnih, etičnih vrednot, s čimer bo upravičila zaupanje svojih komitentov in lastnikov.
 

Nova KBM je v zadnjem letu in pol od prihoda nove uprave pod vodstvom Aleša Hauca izvedla številne ukrepe za izboljšanje poslovanja in preoblikovanja celotne Skupine Nove KBM, ki že kažejo tudi rezultate. Nova KBM je dobra, varna in likvidna banka, ima kakovostne storitve, strokovnjake z znanjem in izkušnjami. V banki so v zadnjem letu in pol okrepili sistem upravljanja s tveganji in izboljšali organiziranost banke, pri čemer racionalizirajo stroške na vseh področjih poslovanja. V središče svojega poslovanja vse bolj postavljajo svoje stranke, jim omogočajo kakovostno finančno spremljavo ter razvijajo nove storitve.


Nova KBM je operativno pripravljena na prenos slabih terjatev na  Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), s katero je danes tudi podpisala pogodbo o prenosu, ki opredeljuje sam prenos terjatev. Pogajanja o dogovorih, ki določata operativno izvajanje storitev med družbo ter banko in so sestavni del pogodbe, še potekajo. Ko bodo končani tudi ti postopki, bo Nova KBM lahko prenesla slabe terjatve na DUTB.  Skupna predvidena bruto vrednosti slabih terjatev, ki se bodo prenesle na DUTB je 422 milijonov evrov, v prvi fazi se bodo prenašale terjatve iz naslova stečajnih postopkov. Nova KBM bo komitente, katerih slabe terjatve bodo prenesene na DUTB obvestila skladno z zakonodajo, predvidoma v naslednjih dneh.


Načrt prestrukturiranja, ki ga je potrdila Evropska komisija, temelji na izhodiščih oziroma zahtevah Evropske komisije v zvezi z optimizacijo poslovanja banke in Skupine Nove KBM, dezinvestiranjem in znižanjem bilančne vsote. Skladno z načrtom  bo Nova KBM svoje poslovanje preusmerila na osnovno dejavnost ter izboljšala strukturo upravljanja in model obvladovanja tveganj, da bo zagotovila dobičkonosnost. Načrt predvideva tudi privatizacijo banke oziroma prodajo celotnega 100-odstotnega lastniškega deleža države do konca leta 2016.


Država je zagotovila povečanje osnovnega kapitala z dokapitalizacijo v višini 870 milijonov evrov, in sicer v denarju v višini 620 milijonov evrov ter v obveznicah Republike Slovenije v višini 250 milijonov evrov.  Po vpisu in vplačilu novih delnic, kar je Republika Slovenije izvršila že danes ter po vpisu v sodni register, bo osnovni kapital Nove KBM znašal 150 milijonov evrov in razdeljen na 10 milijonov kosovnih delnic. Nova KBM je na osnovi odločbe Banke Slovenije dolžna obvestiti KDD o prenehanju kvalificiranih obveznosti banke ter zahtevati izbris vrednostnih papirjev iz registra, kar je banka danes že storila. Z jutrišnjim dnem bo delnica Nove KBM tudi nehala kotirati na Ljubljanski in Varšavski borzi.