Nova KBM
 

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta | NKBM

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta

9 maj 2019
OBVESTILA
 
Nova KBM je prejela obvestilo Evropske centralne banke, da sme g. Aytac Aydin opravljati funkcijo člana uprave Nove KBM. Nadzorni svet ga je imenoval na ta položaj januarja letos, do tega tedna pa je opravljal funkcijo kot prokurist banke. G. Aydin je strokovnjak z več kot 17 letnimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami iz področja bančništva, svetovanja, tehnologije in operativnih procesov. Preostali člani uprave ostajajo John Denhof (predsednik uprave), Jon Locke (podpredsednik uprave), Matej Falatov, mag. Sabina Župec Kranjc. 

Ob tem je skupščina Nove KBM za novega člana nadzornega sveta imenovala g. Boruta Jamnika. G. Jamnik je strokovnjak z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami v gospodarstvu in na področju korporativnega upravljanja. V tem času je opravljal številne izvršne in ne-izvršne funkcije v bančništvu, zavarovalništvu ter širšem finančnem sektorju. Preostali člani nadzornega sveta ostajajo: Dr. Andrej Fatur (predsednik), Andrzej Klesyk (namestnik predsednika), Manfred Puffer, Michele Raba, Aleksander Saveliev, Andrea Moneta.