Nova KBM
 

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta | NKBM

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta

Nov član uprave in nov član nadzornega sveta

9 maj 2019
OBVESTILA
 
Nova KBM je prejela obvestilo Evropske centralne banke, da sme g. Aytac Aydin opravljati funkcijo člana uprave Nove KBM. Nadzorni svet ga je imenoval na ta položaj januarja letos, do tega tedna pa je opravljal funkcijo kot prokurist banke. G. Aydin je strokovnjak z več kot 17 letnimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami iz področja bančništva, svetovanja, tehnologije in operativnih procesov. Preostali člani uprave ostajajo John Denhof (predsednik uprave), Jon Locke (podpredsednik uprave), Matej Falatov, mag. Sabina Župec Kranjc. 

Ob tem je skupščina Nove KBM za novega člana nadzornega sveta imenovala g. Boruta Jamnika. G. Jamnik je strokovnjak z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami v gospodarstvu in na področju korporativnega upravljanja. V tem času je opravljal številne izvršne in ne-izvršne funkcije v bančništvu, zavarovalništvu ter širšem finančnem sektorju. Preostali člani nadzornega sveta ostajajo: Dr. Andrej Fatur (predsednik), Andrzej Klesyk (namestnik predsednika), Manfred Puffer, Michele Raba, Aleksander Saveliev, Andrea Moneta.  
 
Morda vas zanima tudi...
9 feb OBVESTILA Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov Bonitetna agencija Moody's Investors Service (»Moody's«) je dne 7. februarja 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Nova KBM«) z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.        Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen 6 feb OBVESTILA Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen Skupina OTP sporoča, da je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno zaključila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji. Gre za najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini Skupine OTP, ki ji omogoča, da bo postala tržni vodja že v peti državi, obenem pa z njim dodatno utrjuje tržni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi. Banka OTP je na slovenskem trgu prisotna preko svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. Rezultat povezovanja Nove KBM in SKB banke, ki se zdaj začenja ob močni podpori Skupine OTP, bo oblikovanje vodilne finančne institucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala inovativne rešitve in navdihujoče priložnosti. Med integracijo bosta banki še naprej zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. Sprememba lastništva Nove KBM za stranke ne prinaša pomembnejših sprememb. 1 feb OBVESTILA OTP prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM OTP, vodilna bančna skupina v srednji in vzhodni Evropi, je danes s pridobitvijo soglasja Agencije za varstvo konkurence izpolnila še zadnji pogoj za sklenitev transakcije prevzema Nove KBM. Kupoprodajna pogodba za prevzem Nove KBM d.d. je bila podpisana 31. maja 2021, po zaključku transakcije, ki bo sledil predvidoma v naslednjih dneh, se bo Nova KBM pridružila Skupini OTP.