Nova KBM
 

Nerevidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. Januar - Junij 2013 | NKBM

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja:

Nerevidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. Januar - Junij 2013

29 avgust 2013
OBVESTILA
Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja:
 

Nova KBM, d.d. objavlja nerevidirano konsolidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM, d.d. za obdobje januar - junij 2013.


V prilogi je pripeto nerevidirano konsolidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM, d.d. za obdobje januar - junij 2013

 
 
 
Nerevidirano konsolidirano poročilo Skupine Nove KBM za obdobje januar - junij 2013 (pdf, 1.558,34 kb)