Nova KBM
 

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - december 2014 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - december 2014

9 februar 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 

Nova KBM d.d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - december 2014.


 

Celotno poročilo je v pripetem dokumentu.

 
 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in Nove KBM d.d. januar - december 2014 (pdf, 787,22 kb)