Nova KBM
 

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015

28 avgust 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM d.d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015. 

 

Celotno poročilo je v pripetem dokumentu.  
 
 
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015 (pdf, 2.492,54 kb)